AnnonceLuk annonce
Psykiatriråd i Kalundborg.

02-12-2017

Læserbrev: Psykiatriråd i Kalundborg

Enhedslisten stillede på onsdagens Kommunalbestyrelsesmøde forslag om nedsættelse af en arbejdsgruppe der skal udarbejde grundlaget for et Psykiatriråd i Kalundborg. Forslaget blev med bred støtte, fra samtlige partier, sendt til behandling i det nyvalgte Socialudvalg, og det blev aftalt at der laves en koordination med øvrige berørte udvalg.

Som borgere har de fleste af os har været i kontakt med psykiatrien. Det kan være som bekendte eller pårørende, eller måske endda fordi vi selv har været i en situation i livet, hvor vi har haft behov for psykiatrisk hjælp. Det kan ramme os alle, vores familiemedlemmer eller pårørende, som lyn fra en klar himmel, og det rammer mange af de medborgere vi som politikere har et ansvar for.

Omkring 500.000 danskere har psykiske lidelser i en eller anden form, og det strækker sig fra PTSD, stress, demens, angst, depression, spiseforstyrrelser, unge med selvskadende adfærd til de helt invaliderende, hospitalsindlæggende lidelser. Ca. 100.000 danskere er i kontakt med det psykiatriske sygehus-system. Antallet af patienter på psykiatriske skadestuer er steget med 29 procent fra 2005-2015. Af de ca. 600 danskere der årligt begår selvmord, er ca. halvdelen mennesker med psykiske lidelser. Særligt foruroligende er det meget høje og stigende antal børn og unge patienter i det psykiatriske sygehusvæsen. 

Vores børn er udsat for et øget pres pga lange skoledage, krav om øget læring, og mange test. Mange børn mistrives og mobbes i skolerne i Kalundborg, og antallet af børn der fra en tidlig alder har store psykisk, adfærdsmæssige og sociale udfordringer, er stigende.

Blandt vores unge ser vi stress, angst, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd og depression i stigende omfang, og et meget højt antal unge har overvejet at begå selvmord, eller forsøgt det.

Vi ser et krævende og konkurrencepræget arbejdsmarked der ofte medfører stress og vi ser at vore egne kommunale velfærdsjobs, sygeplejersker, SOSU'er, pædagoger, lærere, sagsbehandlere og andre, med direkte kontakt med borgerne, kan være svært belastende, rent psykisk. Vi ser stress, angst og depressioner. Vi ser flere yngre voksne der diagnosticeres med Demens.

Derfor har vi behov for et Psykiatriråd i Kalundborg. Råder skal medvirke til at skabe forståelse og nedbryde de tabuer der er omkring psykiske lidelser og give de berørte borgere en mulighed for at komme til orde og blive lyttet til. Vi skal støtte de pårørende som kender udfordringerne, og livet i familier og omgangskredse, med psykiske lidelser. Vi skal skabe et forum hvor borgere, patientforeninger og pårørende aktivt, og sammen med politikerne, kan medvirke til at styrke den kommunale psykiatri-indsats i Kalundborg.

Det er derfor en stor glæde at mærke den brede politiske opbakning i forhold til en øget indsats på psykiatri-området, til at løse udfordringerne på området samt at skabe et forum for psykiatri i Kalundborg. Mange partier og politikere har tidligere udtrykt forståelse for behovet, for et forum for psykiatri. Nogle har udtryk ønske om et psykiatri-udvalg - Andre har udtrykt ønske om et Psykiatriråd. Da konstitueringen i Kommunalbestyrelsen nu er afsluttet og der ikke blev plads til et Psykiatriudvalg, så er håbet at partierne i Kommunalbestyrelsen vil medvirke til at sikre et bredt funderet Psykiatriråd i Kalundborg. Det er vigtig for os alle !

Jesper Hjelm Kristensen, Medlem af kommunalbestyrelsen, EnhedslistenFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0