AnnonceLuk annonce
Bekymring for skole

21-09-2019

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Skolen På Herredsåsen blev, for blot få år tilbage, kaldt kommunens flagskib. En skole med omkring 900 elever, og en populær skole, hvor rigtig mange lærere søgte til, ligesom mange forældre gerne ville have deres børn på skolen. I dag er der 633 elever på skolen, og mere end 60 lærere har sagt op siden 2015, herunder for nylig to husledere. Politikere i Børn- og Familieudvalget er bekymrede for udviklingen på skolen.

Blot fem år tilbage var det yderst sjældent, at der var ledige stillinger på Skolen på Herredsåsen i Kalundborg. Der var omkring 900 elever, og skolen havde et godt ry. Siden da har mere end 60 lærere sagt op, herunder seks husledere, hvoraf de to er for ganske nylig. Der er i dag 633 elever på skolen, og flere politikere er bekymrede for skolens udvikling.

For første gang i mange år er indskolingen tosporet, undtaget trin 3, og udskolingen består nu af tre 7. klasser, hvor den tidligere oftest bestod af fem 7. klasser. Der er i dag knap 300 færre elever på skolen end i 2015. Dog har skolen afgivet sit 10. Klassecenter (KTC), hvilket betyder, at omkring 60 elever ikke længere er på skolen. Men herudover er rigtig mange elever flyttet til andre folkeskoler og friskoler, primært i Kalundborg. 

Engang et flagskib

”Jeg har på vores udvalgsmøde givet udtryk for, at jeg er meget bekymret for udviklingen på Skolen På Herredsåsen. Det er jeg på baggrund af tal og facts sammenholdt med alle de fortællinger, jeg får om skolen,” siger Thomas Malthesen Hjort (SF), der sidder i kommunalbestyrelsen samt er medlem af Børn- og Familieudvalget.

Kristine Vesterskov Olsen (S), der ligeledes sidder i kommunalbestyrelsen og er medlem af Børn- og Familieudvalget, har det på samme måde: ”Jeg har udtrykt bekymring for, hvad der foregår deroppe. Man hører jo en masse, når man bor i byen, og når jeg ser tallene, forstærker det min bekymring. Det handler om opsigelser, elevantallet, der er stærkt faldende, og som det sidste, to afdelingsledere, der rejser samtidig. Hvad der ligger til grunds for det, ved jeg ikke. Det er jo en personalesag, men det her giver et billede at en skole i krise. Vi snakker fra flagskib til en skole, som er nedadgående, så der er ingen tvivl om, at der er rejst en bekymring fra min side, og den er nu givet videre til vores direktør på området samt Økonomiudvalget,” siger Kristine Vesterskov Olsen.

Skoleleder på Skolen På Herredsåsen, Tina Mandrup, har dog kun en kort kommentar: ”Jeg følger selvfølgelig med i den offentlige debat i Kalundborg, og nu oplyser du (journalisten) mig om, at der er politikere, der har udtrykt bekymring i forhold til skolen, men det kommenterer vi, som skole ikke på, og jeg har derfor ingen bemærkninger til det,” siger Tina Mandrup.

Heller ikke Michael Gravesen, der er helt ny direktør på Børne-, Skole- og Familieområdet ved Kalundborg Kommune, har en kommentar til den konkrete sag: ”Vi følger udviklingen på alle skoler løbende, det være sig administrative overvejelser og politiske drøftelser, men i den konkrete sag har jeg ikke yderligere bemærkninger,” siger han. 

Det har ikke været muligt at få fat i udvalgsformand for Børn- og Familieudvalget, Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V).Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0