AnnonceLuk annonce
Politiet opsøger folk, der er udeblevet fra fogedretten

02-07-2020

kontakt@tv-kalundborg.dk

Hvis man er efterlyst, som udeblevet fra fogedretten, er det en god ide selv at henvende sig til fogedretten, inden politiet kommer og banker på døren i løbet af sommeren.

Mange borgere i Midt- og Vestsjællands politikreds er efterlyste som udeblevne fra et retsmøde i fogedretten. De opfordres nu til at få deres mellemværende med fogedretten klaret snarest muligt. Mindst 550 personer er i øjeblikket efterlyste af Midt- og Vestsjællands Politi som udeblevne fra et retsmøde i fogedretten i enten Holbæk eller Roskilde.

Politiet kommer nu med en kraftig opfordring til personerne om, selv at møde op i fogedretten, inden politiet kommer forbi. Fogedretterne i Roskilde og Holbæk har åbent i hele sommerperioden, så muligheden for i diskretion at få klaret mellemværendet i fogedretten er til stede, når sommerferien og dermed fridage står for døren.

Når en person ikke dukker op trods indkaldelse til et retsmøde i fogedretten, afsiger fogedretten en kendelse om, at politiet skal finde og frihedsberøve vedkommende, indtil fremstilling i fogedretten kan ske. Kendelsen medfører en intern efterlysning af den udeblevne, så politiet i hele Danmark er orienteret om en persons udeblivelse fra et retsmøde i fogedretten.

”Efterlysningen af de udeblevne fra fogedretterne betyder, at de efterlyste kan risikere at blive frihedsberøvet uanset, hvor og hvornår de træffes, f.eks. ved landegrænsen eller i en færdselskontrol. Det kan måske blive ganske ubelejligt, så derfor opfordrer politiet de efterlyste til at få klaret sagen på et passende tidspunkt, inden politiet dukker op,” siger politikommissær Benjamin Rasch, som leder en forestående, målrettet aktion mod udeblevne fra fogedretterne i Midt- og Vestsjællands politikreds.

Midt- og Vestsjællands Politi har planer om i nærmeste fremtid målrettet at lede efter de personer, som ikke på eget initiativ får klaret mellemværendet i fogedretten snarest. 

Eftersøgningen vil foregå uden yderligere varsel, så de efterlyste kan risikere at blive opsøgt af politiet enten på bopælen, arbejdspladsen eller andre steder, hvor de måtte opholde sig.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0