AnnonceLuk annonce
Pårørende til trafikdræbte gør unge mere trafiksikre

07-09-2018

Modelfoto.

kontakt@tv-kalundborg.dk   

Unge bliver mere trafiksikre, når de møder en pårørende til en trafikdræbt. De unge får større viden om farlige handlinger bag rattet, og de ændrer både holdning og kørestil. Det er konklusionen i en ny forskningsrapport, som Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden har fået udarbejdet.

De sidste ti år har været en succeshistorie, når man kigger på de unges risiko i trafikken. Antallet af 15-24-årige, der bliver dræbt eller kommer alvorligt til skade i en trafikulykke, er nemlig faldet med 56 procent i perioden 2008-17, hvilket er en særdeles positiv udvikling. Dermed tyder meget på, at en målrettet indsats overfor de unge har båret frugt. 

En af de effektive indsatser for de unge er Sikker Trafik LIVE, som er undervisning i trafik på landets skoler, hvor en pårørende til en trafikdræbt fortæller om det at miste et familiemedlem. En ny forskningsundersøgelse foretaget på tekniske skoler og produktionsskoler landet over viser, at indsatsen påvirker de unge i forhold til deres trafikvaner. Rapporten viser nemlig, at de unge forbedrer deres viden om sikker trafik, og at de tager den viden med ud i trafikken og ændrer adfærd. De tager for eksempel i højere grad afstand fra spritkørsel og flere bruger sikkerhedsselen, hvilket er afgørende for at gøre de unge sikrere på vejene. 

Eleverne husker historien

De nyeste ulykkestal viser, at selvom der har været et markant fald på 56 procent i antallet af dræbte og tilskadekomne 15-24-årige de sidste ti år, er gruppen stadig overrepræsenteret i ulykkesstatistikkerne. Aldersgruppen udgør nemlig kun knap 13 procent af befolkningen, men er involveret i 21 procent af ulykkerne med dræbte eller alvorligt tilskadekomne. Derfor udvider Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden nu LIVE-indsatsen, så den også kommer til at omfatte elever på almene gymnasier og dermed når ud til endnu flere i målgruppen.

Den personlige historie, som Sikker Trafik LIVE-foredragsholderen kan fortælle, er noget, som de unge typisk husker længe efter besøget. De unge mænds frontallapper i hjernen, hvor de rationelle og kontrollerede beslutningsprocesser foregår, bliver først færdigudviklede i 25-års alderen, så det er vigtigt at fortælle dem en virkelig historie, som de kan forholde sig til.

Om rapporten:

Rapporten er udarbejdet på baggrund af en stor landsdækkende undersøgelse foretaget af VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - for Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden. Fra august 2016 til oktober 2017 deltog 2.063 elever i undersøgelsen, som er et kontrolleret forsøg med kontrolgrupper, og på baggrund af elevernes besvarelser i spørgeskemaundersøgelsen, har VIVE konkluderet, hvad effekten af LIVE-besøgene er.

Hvad er et LIVE-besøg?

I Sikker Trafik LIVE møder eleverne to ambassadører - en person, der har mistet en nærtstående i en trafikulykke, og en ung underviser. Ambassadørerne møder eleverne for at indgå i en åben og ærlig dialog med dem og for at få dem til at gå i dialog med hinanden om deres adfærd i trafikken. Den pårørende fortæller sin personlige historie om den dag, hvor det værst tænkelige skete. Historien handler om tiden før ulykken, selve ulykken og om, hvilke vidtrækkende konsekvenser ulykken har haft.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0