AnnonceLuk annonce
Pårørende til demensramte skal have et pusterem

13-03-2017

Samlevere til demensramte skal have mulighed for at fastholde kontakt til venner og fritidsaktiviteter. Kalundborg Kommune tilbyder derfor nu en tryg og fleksibel aflastning til demensramte borgere. Der tale om et projekt, der løber til og med november.

Kommunen søger lige nu pårørende, venner og frivillige, der er interesserede i at støtte demensramte familier. Samtidig vil demenskonsulenterne gerne høre fra familier, hvor en samlever kan have glæde af aflastning.

”Når ens nærmeste er dement, er man ofte 'på' døgnet rundt. Det er hårdt, og med dette tiltag vil vi gerne give samlevende mulighed for aflastning, så de kan opretholde kontakten til deres netværk.  Og vel at mærke på en måde, så de føler sig trygge ved at overlade ægtefællen til andre”, siger Peter Jacobsen, formand for Ældre- og Sundhedsudvalget i Kalundborg Kommune.

Undersøgelser viser, at pårørende til demensramte, er i fare for at få depression, stress og blive ramt af ensomhed, når de mangler muligheden for at fastholde et liv med venner og netværk. Kalundborg Kommunes aflastningsordning medvirker til en bedre balance i de pårørendes liv og er tilpasset den dementes behov for omsorg og støtte. Det vil være kvalificeret personale og personer, der har indsigt i den demensramte borgers behov, som aflaster den pårørende. Og ordningen er indrettet som et klippekort, så den pårørende råder over et antal timers aflastning over en periode - også i weekenden og om aftenen - med udgangspunkt i den løsning, der er bedst for den demente og samleveren.

”Vi håber, det vil give pårørende mulighed for at få ny energi og inspiration og dermed opleve en bedre livskvalitet”, siger Peter Jacobsen.

Prioriteret område

Kalundborg Kommune har gennem flere år arbejdet målrettet med udvikling på området for demensramte borgere. Bl.a. er der oprettet dagtilbud og midlertidige pladser til aflastning for demensramte, specielt aktivitetstilbud for de yngre demensramte og to plejecentre, som er målrettet demensramte borgere.

Kommunen har desuden etableret pårørendegrupper, patientuddannelse og undervisning til pårørende af demenskonsulenter.

Ordningen med klippekortet er gjort mulig efter en projektbevilling på 700.000 kr. fra Sundhedsstyrelsen. Demenskonsulenterne i Kalundborg Kommune vil gerne i kontakt med familier, hvor et klippekort til aflastning kan hjælpe den pårørende i hverdagen.

Fakta:

Tilbuddet kan f.eks. være, at:

  • En kendt hjemmehjælper kommer og er hos den demensramte i hjemmet f.eks. om aftenen.
  • Den demente tilbydes at komme på et af kommunens lokale plejecentre f.eks. et par timer.
  • Der i den dementes netværk er en person, der gerne vil hjælpe med afløsning, men mangler tryghed og viden til at hjælpe. Her kan kommunens demenskonsulenter tilbyde individuel guidning, indtil det opleves trygt og godt for alle. Det kan også være guidning til aktiviteter og ture, som familie og netværk kan gøre sammen med den demensramte.
  • Frivillige får undervisning, så de kan være hos demensramte borgere.

Foredrag om demens:

Den 28. marts kl. 15-18 inviterer kommunens demenskonsulenter til et inspirerende foredrag i Ubby Forsamlingshus.

Foredraget er for alle pårørende, frivillige, medarbejdere og interesserede, der gerne vil forstå, hvad der sker i en familie, der rammes af demens.

Vibeke Drevsen Bach tager i foredraget "Rejsen fra Jorden til Månen" deltagerne med på en rejse, hvor hun beskriver dét at få en demenssyg-dom som at udløse en enkeltbillet til månen. Fortællingen hjælper med at forstå, hvordan det kan opleves at være - og at bo med - en demensramt. Vibeke Drevsen Bach fortæller engageret, levende og personligt om den demensramtes rejse, og om hvordan man som venner og pårørende kan bidrage.

Foredraget er gratis, men da der er begrænsede pladser er der tilmelding til:

Birgitte Meisner: birgitte.meisner@kalundborg.dk eller 59 53 53 56, Lise Bugge: lise.bugge@kalundborg.dk eller 59 53 53 55.
 Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0