AnnonceLuk annonce
På rette vej

29-04-2021

Modelfoto.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Kommunalbestyrelsen afholdte onsdag aften møde, hvor de bl.a. godkendte kvalitetsrapporten for seneste skoleår. Her fremgår det, at elevernes fravær er blevet mindre, at trivslen fortsat ligger stabilt tæt på landsgennemsnittet i Kalundborg Kommune. Henover det seneste år er elevernes faglige resultater i ligeledes generelt blevet bedre end året før, idet karaktergennemsnittene i dansk og matematik er steget. Andelen af elever, der får mindst 02 i både dansk og matematik er ligeledes steget fra 75,6% til 85,7% det seneste år.

Kvalitetsrapporten indikerer, at elevernes fravær er blevet mindre, og at trivslen ligger stabilt tæt på landsgennemsnittet. Elevernes faglige resultater er i 2019/20 generelt bedre end året før, i det karaktergennemsnittene i dansk og matematik er steget samtidig med, at andelen af elever, som får mindst 02 i både dansk og matematik, er steget fra 75,6% til 85,7%. Der er dog variationer, når man ser på skoleniveau, og man ligger stadig under landsgennemsnittet. Andelen af elever, som går i specialundervisningstilbud, har været stabil over de seneste tre skoleår med en svag stigning fra 2018/19 til 2019/20.

Tallene, der viser de unges overgang til ungdomsuddannelse, er i kvalitetsrapporten, på flere områder, ikke opdaterede, da der mangler tal fra Børne- og Undervisningsministeriet. 80,2 % af eleverne for årgangen, der gik ud i 2018, var efter 15 måneder i gang med en ungdomsuddannelse.

Kvalitetsrapporten følger altså blandt andet op på udviklingen i elevernes trivsel, fravær og karakterer. Børn- og Familieudvalget sendte i februar 2021 rapporten i høring blandt skolebestyrelserne, MED-udvalgene på skolerne, de faglige organisationer samt Fælleselevrådet. Folkeskolens kvalitetsrapport er et værktøj til dialog om mål og resultater. Den skal vise kommunalbestyrelsen, hvordan folkeskolerne lever op til de faglige mål. Kvalitetsrapporten skal ligeledes være grundlaget for dialogerne omkring folkeskolen. 

Folkeskoleloven fastslår, at kommunerne mindst hvert andet år skal udarbejde en kvalitetsrapport for folkeskolen. I Kalundborg Kommune er det imidlertid, på nuværende tidspunkt, et politisk ønske, at der udarbejdes kvalitetsrapporter hvert år.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0