AnnonceLuk annonce
Over en million til Reersø Museum

20-10-2016

Kasserer Tove Andersen og Formand René Rohde glæder sig over at der nu er penge til renovering af museet. Privatfoto

Af Jens Nielsen

Der er stor glæde på Reersø Museum, A.P. Møller og Hustru Chastine MC-Kinney Møllers Fond til almene Formål har bevilliget 800.000 kroner og Slots- og Kulturstyrelsen, 375.000 kroner til istandsættelse af museet.

Det var Thorkild Gravlund der i 1926 tog initiativ til at indrette netop dette hus til museum. Han ville vise, hvordan den fattige landalmue levede omkring 1800-tallet. Huset, som er fra 1700-tallet, har lerstampet gulve, og består af stue med alkove, indgang med pigstensgulv, køkken med åbent ildsted, lade, lo og stald.

Stråtaget lækker flere steder og dette medfører, at husets tilstand svækkes pga. blæst og indtrængende regn og husets indbo- og udstillingsgenstande ødelægges. Der er også problemer med nogle syldsten, som har forskubbet sig.

Reersø Museum søgte i foråret 2015 Slots- og Kulturstyrelsen om tilladelse til at lægge et nyt stråtag på museet, og samtidig blev der sendt en ansøgning til A.P. Møller og Hustru Chastine MC-Kinney Møllers Fond til almene Formål, om midler til restaurering af museet. A.P. Møller Fonden og Kulturstyrelsen mente den gang, at det var hensigtsmæssigt at få en rådgivende Ingeniør ind over projektet.

Ingeniørens gennemgang af museet viste, at det var i dårligere stand end først antaget. Han vurderede, at der skulle skiftes nogle spær, lægter og bindningsværksstolper m.m. Projektet er derfor blevet større end først antaget.

Før museet pakkes ned, holders der åbent en sidste gang, så publikum kan se museet, inden det bliver restaureret. Det bliver lørdag d. 5. november fra kl. 12-15, hvor der vil være gratis adgang og mulighed for en kop kaffe.

Selve restaureringsarbejdet forventes påbegyndt foråret 2017.Klik her for at se billederFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0