AnnonceLuk annonce
Oppositionen vil styrke folkeskolen

13-07-2019

Fra venstre mod højre Karen Sørensen (DLF), Gunver Jensen (S,) Gert Larsen (løsgænger), Kristine Vesterskov Olsen (S) og Niels Erik Danielsen (Enh.). Thomas Hiort (SF) var ikke tilstede da billedet blev taget.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og løsgængeren Gert Larsen har afholdt et informationsmøde med Danmarks Lærerforening forud for de kommende budgetforhandlinger i Kalundborg. De fire parter er bl.a. bekymret for de mange unge, der ikke opnår karakteren 2 i dansk og matematik ved afgangsprøven, og således ikke kan komme videre i uddannelsessystemet. 

Karen Sørensen formand for Danmarks Lærerforening i Kalundborg kunne på mødet bl.a. fortælle, at fra 2007 og 10 år frem faldt antallet af ansatte lærere i Kalundborg med 90. Elevtallet faldt i samme periode med ca. 800, men dette fald modsvarede ikke forholdsmæssigt faldet i lærerstaben. I Kalundborg er der ca. 20% ikke-læreruddannede, men på landsplan er det tal ca. 13%. 

”De to forhold styrker ikke fagligheden i skolen. Der er kun en lærer ansat til ordblindeundervisning, og der er konstateret langt flere ordblinde end tidligere, hvilket betyder, at flere børn ikke får den nødvendige undervisning og kurserne forringes - de gøres kortere og kontakten til skole og forældre er meget reduceret. Kvalificeret personale spiller selvfølgelig også en stor rolle, og det handler jo netop om at kunne tiltrække personale, og vi fik jo arbejdstidsaftalen i Kalundborg noget sent," siger Niels Erik Danielsen (Enh.).

Midlerne skal bruges

De fire parter var meget bekymrede for inklusionsområdet. Bl.a. fordi, det ikke er alle de budgetterede midler der bliver brugt. I 2018 var der budgetteret med 28,5 mio. kr., men kun forbrugt 19,3 mio. kr. Det er velkendt, at Skoleområdet ligger de fire parter meget på sinde, og ønsket om et løft til skoleområdet er udtalt. Der var glæde over skoleudmeldingerne fra den nye regering. 

”Bl.a. oplysningerne om afskaffelse af de nationale test i de mindste klasser og indførelse af lovbundne minimumsnormeringer, og således flere pædagoger i daginstitutionerne. Noget, der på sigt også vil kunne styrke Folkeskolen,” siger Niels Erik Danielsen, og fortsætter:

”Det er faktisk indimellem lidt uhyggeligt, at vi altid skal tale kommunen op, hvilket vi jo gerne vil, men vi er altså også nødt til at fortælle, hvordan virkeligheden er, og hvilke problemer vi skal have løst.”

Fødekæden skal være i orden

Niels Erik Danielsen pointerer også, at det er fint, at kommunen bruger kræfter på statslige uddannelser, men netop derfor skal folkeskolen også styrkes.

”Der er mange ting, vi skal tænke på, når vi taler uddannelsessystem i Kalundborg. Vi bruger mange kræfter på til at tiltrække statslige uddannelser, og det er fint, men hvis vi ikke har fødekæden i orden, får vi problemer. Ingen flytter til Kalundborg, hvis de ikke kan få gode skoler og daginstitutioner til deres børn. Det er noget af det folk, herunder potentielt tilflyttere kigger på som det første, og vi har faktisk mistet 240 borgere i kommunen,” siger Niels Erik Danielsen.

Der er ikke tale om mennesker uden uddannelse

Borgmester Martin Damm har det helt fint med mødet, og siger, at de selvfølgelig er velkomne til at ville drøfte emnet til budgetforhandlingerne. Samtidig vil han dog gerne pointere, at de såkaldte uuddannede, som der har været skrevet om i Nordvestnyt forleden, ikke er uuddannet.

"Jeg synes, at det er direkte uartigt at kalde dem uuddannet. Det er mennesker med en anden uddannelse ja, nogle af dem har endda en højere uddannelse end en læreruddannelse. Der er bl.a. tale om de såkalde teach first lærere. Det synes jeg er vigtigt at understrege. Jeg ville da blive sur, hvis jeg blev kaldt uuddannet, når jeg har en uddannelse," siger Martin Damm.

TV-Kalundborg.dk forsøgte ligeledes at få en kommentar fra Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), der er formand for Børn- & Familieudvalget, men det har ikke været muligt at få fat i ham.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0