AnnonceLuk annonce
Omstilling til nye behov

12-05-2020

Tomme lokaler har præget FysioCenter Kalundborg under COVID-19-krisen. Nu har sundhedscentret omlagt en del af sine aktiviteter, så de foregår digitalt. Foto: FysioCenter Kalundborg

Mange virksomheder har det svært under COVID-19-krisen, fordi de ikke kan være i fysisk kontakt med danskerne. FysioCenter Kalundborg får hjælp i et socialfondsprojekt til en digital strategi, som på langt sigt både kan gavne deres patienter og organisation.

Kan man drømme om vækst, mens man kæmper for overlevelse? Og kan COVID-19 skabe løsninger, som kan give os fordele, når vi engang er på den anden side af krisen?

Disse spørgsmål og mange andre lignende har mange virksomheder rundt i Danmark formentlig stillet sig selv, siden store dele af samfundet blev lukket ned den 12. marts. Det gælder også for FysioCenter Kalundborg, som har valgt en optimistisk tilgang og har taget imod et tilbud fra socialfondsprojektet ”Digitale Veje til Vækst”.

Projektet har på få uger omlagt en del af sine faste aktiviteter om kompetenceudvikling og vækstplaner og tilbyder nu blandt andet onlineforløbet ”Kom trygt online” - et minikursus skræddersyet til den enkelte virksomheds aktuelle behov under og efter COVID-19-krisen.

Digital genoptræning som en del af patientforløbet

FysioCenter Kalundborg har implementeret digitale løsninger som en del af sundhedscentrets praksis siden 13. marts, da al ikke-kritisk behandling blev udskudt, og op mod 1.000 patientforløb blev sat i bero for en tid.

Centrets ansatte har forsøgt at hjælpe patienterne på afstand via digitale løsninger. For at øge kvaliteten af de digitale sundhedstilbud og formidlingen på sociale medier har sundhedscentret sammen med en konsulent fra SMVdanmark, som er partner i ”Digitale Veje til Vækst”, lagt en specifik udviklingsplan. Der er blandt andet planlagt onlinekurser for alle medarbejdere for at øge deres kompetencer og tryghed i brugen af digitale løsninger.

”Allerede nu er det helt klart hos os, at der er opgaver, som vi fremadrettet kan løse bedre ved at inddrage digitale løsninger. Fx kan en del genoptræning foregå derhjemme, så patienter sparer tid på transport. Samtidig kan vi øge kvaliteten af forløbet med flere korte opfølgninger via telekonsultationer,” siger Maja Helbo Jensen, partner i FysioCenter Kalundborg.

Mere effektivt og fordel for patienterne

For FysioCenter Kalundborg er digitaliseringen ikke blot en her-og-nu-løsning, men er blevet en del af virksomhedens strategiske forretningsudvikling. Partner Maja Helbo Jensen tror på, at de nye digitale veje både kan gavne patienter og kunder og være med til at effektivisere de interne arbejdsgange i medarbejderstaben.

”Vores tilgang er langsigtet – vi har set COVID-19-krisen som en anledning til at ændre praksis og udvide vores digitale tilbud. Vi prøver at trække læring ud af den seneste tids krisehåndtering, og vi tror, at øget digitalisering kan blive en fordel for patienterne og hele vores organisation på sigt,” siger Maja Helbo Jensen.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0