AnnonceLuk annonce
Offshore-skibe overholder alle myndighedskrav

17-04-2021

De tre ankerhåndteringsfartøjer fra Swire Pacific Offshore som skal ligge i Kalundborg Havn det næste års tid. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

De tre ankerhåndteringsfartøjer fra Swire Pacific Offshore, der for nylig er ankommet til Kalundborg Havn, får ikke landstrøm. I stedet forsyner det ene skibs generator alle tre skibe med strøm. Det er der en god grund til, oplyser Kalundborg Havn.

Knapt var de tre offshore skibe fortøjet i Kalundborg før der kom flere kommentarer på de sociale medier, om frygt for støj, CO2-udledning og krav om landstrøm, men Kalundborg Havn forsikrer, at alle myndighedskrav er opfyldt, og borgerne behøver ikke frygte støj fra de tre skibe.

Når et skib ligger ved kaj, afbryder man med det samme de motorer, der anvendes til fremdriften af skibet (skibets hovedmotorer). Den eneste motor, der kører, når et skib ligger til kaj, er normalt generatoren, der skaber elektricitet om bord.

Til afløsning for denne generator kan man anvende landstrøm, hvis skibet kan modtage landstrøm, eller hvis havnen kan levere den fornødne mængde strøm og med den rigtige frekvens, oplyser Kalundborg Havn.

Smart løsning

”For netop disse tre skibe har vi i samarbejde med rederiet gjort det ekstra smart. Det ene skib, ”Pacific Dragon”, er udnævnt til ”moderskib”. Dette skib kører med generatoren tændt, og via ledningsnet, der er etableret mellem skibene i forbindelse med anløbet, leverer dette ”moderskib” strøm til de to andre.

Med andre ord: En enkelt generator kører og leverer strøm til tre skibe,” forklarer havnedirektør Bent Rasmussen.

Kalundborg Havn har modtaget et såkaldt ”Engine International Air Pollution Prevention Certificate” for generatoren, som er af mærket Caterpillar. Forbruget på denne generator er - med alle tre skibe forbundet – mellem 1,8 og 2,2 m3 dieselolie i døgnet. (marinediesel med 0,1% svovl)

Til sammenligning hermed kan det nævnes, at Kalundborg Havns dieselelektriske Gottwald-kran bruger ca. 1,5 – 1,6 m3 dieselolie i døgnet (hvis den kørte 24 timer i træk). Herfra kan man så begynde at beregne CO2-udledning fra skib, kran, biler, busser, lastbiler, industri og brændeovne, til sammenligning.

”Vigtigst er imidlertid, at vi alle skal arbejde på nedbringelse af CO2-udledningen, og herunder også - når det er inden for det muliges rammer – etablering af landstrøm til skibe i havnene. Vigtigst er også at få fortalt, at det altså ikke er tre skibes hovedmotorer, der ligger og kører i døgndrift,” siger Bent Rasmussen.

Landstrøm

Størstedelen af alle skibe anvender 60 Hertz. I Danmark leveres strømmen med 50 Hertz. For at den danske strøm kan anvendes på et skib, skal det via en inverter, som ændrer strømmen fra 50 til 60 Hertz. Det er en betragtelig udgift at investere i dette udstyr. Herudover skal der nedlægges kraftige kabler i jorden med betydelig spænding til hver enkelt position, hvor skibet placeres ved kaj. Der er tale om en samlet pris fra 3,0 mio. kr. til mange millioner pr. kajplads/skib – alt efter det krævede behov på det individuelle skib.

Det kræver endvidere, at der er strømforsyning nok fra elleverandøren – altså kabler i nærområdet, der kan kobles på.

Udbredelsen af landstrøm til skibe er under udvikling. Men der er endnu kun ganske få landstrømsanlæg til skibe i danske havne. Det skyldes ikke mindst førnævnte anlægsudgift. Der er ingen nationale eller andre krav om, at havne skal stille dette til rådighed, men som nævnt, det er under udvikling.

”Kalundborg Havn har ikke anlæg til landstrøm endnu. Vi har søgt udviklingsbistand til at udvikle et anlæg fra en central pulje, men fik afslag. Vi kigger dog fortsat på mulighederne og ser frem til, at kunne tilbyde denne service i fremtiden. Vi har dog 125 Amp. stik med 50 Hertz ved kajerne, men det er kun de mindste skibe, der kan anvende 50 Hertz, som kan have glæde heraf. Det vil sige, at stort set alle skibe, der ankommer til alle havn(e) i bunden af Kalundborg Fjord, får strøm fra deres egen generator, mens de ligger ved kaj. Det gælder skibene i Østhavnen, ved tankanlæggene ved kaj 10 og kaj 11, alle skibe i Sydhavnen og ved NOV-kajerne, og ja også de tre skibe, vi netop har lagt op ved færgehavnen i Kalundborg,” forklarer Bent Rasmussen

Skibene støjer minimalt

Vedrørende støj fra ”moderskibet”, der har generatoren kørende, udbad Kalundborg Havn sig en godkendt støjmåling inden aftalen med rederiet. Denne er modtaget, og den viser, at den faktisk støjer minimalt, oplyser Kalundborg Havn.

Der er 273 meter fra generatoren til første beboelse i Nygade og 403 meter til første beboelse i Jernbanegade. Der er ingen støj fra dette skib – jf. støjmålingerne -, der kan genere beboerne i disse boliger.

”Imellem disse to gader og skibet, hvor generatoren kører, er der jo også en stærkt befærdet vej med biler, lastbiler og busser. Der er en busstation hhv. jernbaneterrænet med ankommende og afgående toge. Med andre ord, der er mange andre støjkilder,” slutter Bent Rasmussen.

3 markante skibe skal ligge i Kalundborg et år


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0