Ønske om opgradering af løbebane

Løbebanen i Munkesøen ønskes renoveret. Foto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Tirsdag afholdte Kultur & Fritidsudvalget møde, hvor det bl.a. blev drøftet, hvorvidt man skal opgradere atletikstadion i Munkesøen i Kalundborg. En borger har, efter aftale med den tidligere udvalgsformand, indhentet overslag på forundersøgelse, som blev fremlagt.

Brugere af løbebanen på atletikstadionet i Munkesøen har efter dialog med blandt andet den tidligere udvalgsformand henvendt sig til udvalget med overslag på at få udarbejdet et projektforslag til et nyt tidssvarende anlæg. 

Det der umiddelbart ønskes udarbejdet projektforslag på er, at løbebanerne (6 spor på 400 meter og 8 spor på 100 meter) bliver renoveret med kunststofbelægning.

”Jeg blev kontaktet af Per Romsdal, der løber i Kalundborg Idræts Forening (KIF) vedr. løbebanerne i Munkesøen, og jeg kan godt se, at de trænger til en opgradering. Det gør hele stadion faktisk. Det er ikke tidssvarende og det er slidt. Derfor tog vi det op på mødet i går, og snakkede om det,” siger Hans Munk (R), der er ny formand for udvalget.

Hans Munk er ikke i tvivl om, at hvis man fortsat vil udvikling mht. uddannelser og tilflytning til Kalundborg, er det også vigtigt, at steder som Munkesø Stadion fremstår ordentligt.

”Når man ser på udviklingen i Kalundborg mht. uddannelsessteder, tilflytning osv. er det altså fatalt, hvis Munkesø-området ikke er med. Der er derudover 450 medlemmer i løbeklubber osv. samt gymnasier og folkeskoler kan bruge området,” siger han, og fortsætter: ”Men det er ikke nok, at vi kun istandsætter løbebanerne. Det duer jo ikke, at tingene ikke hænger sammen, og at resten af stadion fremstår slidt og langt fra tidssvarende til andet rundt omkring.”

Hans Munk fortæller ydermere, at der var god respons i hele udvalget, og at man gerne vil stå sammen om projektet, og få afsat penge til det. Det anslås, at det vil koste ca. 187.500 kr. Man besluttede på udvalgsmødet at sende det udarbejdede projektforslag til budgetbehandlingen for 2022, idet der ikke er driftsmidler til dette i budgettet.

Del