AnnonceLuk annonce
Øen skal omdannes til en bypark

10-02-2019

Øen bliver det første af fem områder i bymidten som skal forandres.

Af Jens Nielsen

I en 45 sider lang rapport om helhedsplanen for bymidten i Kalundborg arbejdes der med fem strategiske områder, nu har Teknik- og Miljøudvalget godkendt administrationens forslag om at starte med Øen, som etapevis skal omdannes til en grøn oase, ligeledes skal der åbnes mere op fra Bredgade til Kordilgade.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede i januar at godkende udkast til Strategisk helhedsplan for Kalundborg bymidte og har efterfølgende afholdt et velbesøgt borgermøde.

Kalundborg Kommune har valgt at opdele bymidten i fem strategiske områder, der på hver deres måde kan være med til at løfte byen og understøtte den ønskede udvikling.

Realdania har via projekt Hovedbyer på forkant, tilkendegivet, at de kan støtte med op til 8-10 mio. kr., og anbefaler at kommunen søger om midler til at realisere og færdiggøre ét samlet projekt.

På baggrund af forudgående analyser, workshops og borgermøde anbefaler administrationen i Kalundborg Kommune at ansøge Realdania om støtte til løsningsforslaget for Øen, med inddragelse af passagerne til Bredgade-projektet, og det har Teknik- og Miljøudvalget sagt ja til på deres møde i denne uge.

”I øjeblikket italesætter man meget det med at midtbyerne har nogle vigtige funktioner for hele sammenhængskraften i en købstad som Kalundborg, og det vil selvfølgelig gerne fra politisk side understøtte,” siger Jakob Beck Jensen, formand for Teknik- og Miljøudvalget, og fortsætter,

”Vi har selv nogle driftsmidler og nogle puljer, bl.a. en byfornyelsespulje, så der er flere af tiltagene vi kan gå i gang med allerede i år, bl.a. bedre forbindelser mellem Bredgade og Kordilgade, så der bliver åbnet mere op til Kordilgade.”

I den omfattende rapport er forandringen af Øen beskrevet sådan:

”Øen skal være et byrum, som i sin udformning tilbyder Kalundborg bymidte andet og mere end blot at være gaderum. Derfor omdannes Øen til en bypark med plads til ophold, bevægelse og oplevelser.

Trafikken i byrummet forlægges til at følge den sydlige facade og kørebanen ensrettes, således at det kun er muligt at køre ind fra Kordilgade og ud i Nygade. Dette skal sikre, at den nordlige solrige del af byrummet kan bruges til ophold og aktivitet, og det bliver også denne del, der skal håndtere terrænforskellen.

Det areal, der ikke skal anvendes til kørebane, stier og lignende, skal omdannes til en bypark, som domineres af træer og u belagte overflader. Det vil give området en karakter som London Sqaure Gardens, dog i mindre størrelse, der er karakteristiske ved at parken eller haven er omgivet først af en vej og derefter af husene omkring pladsen. I byparken skal skabes plads til at aktiviteterne i de omdannede butikslokaler kan trække ud i byparken f.eks. udeservering, udstillinger, åbne værksteder eller hvis de omdannes til boliger til grill eller andet bolignær brug.”

Omforandringen af Øen skal ske over tre etaper, men der er endnu ikke lavet en tidsplan for projektet, men i følge Jakob Beck Jensen begynder kommunen allerede i år med de første tiltag, hvor der åbnes op fra Bredgade til Kordilgade.

I den omfattende rapport er de fem udvalgt strategiske områder i bymidten: Torvet, Klostertorvet, Skibbrogade, Bredgade og Øen.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0