Nyt uddannelses- og forskningscenter tager form

Af Jens Nielsen

Der anvendes en bærende trækonstruktion i stedet for beton på det nye uddannelses- og forskningscenter Biomanufacturing Project House som er under opførelse på Rynkevangen i Kalundborg, tæt på den nye togstation på Stejlhøj.

Først i december sidste år blev der taget første spadestik til opførelsen af det bæredygtige Biomanufacturing Project House (BPH) i Kalundborg. Det skal huse studerende, der gennemfører kandidatprojekter i samarbejde mellem industrien i Kalundborg og landets universiteter. Bygningen, der bliver på 1.535 kvadratmeter fordelt på to plan, forventes færdig i slutningen af 2021, og de første studerende begynder i starten af 2022.

Det er AP Pension og deres Datterselskab AP Ejendomme som opfører byggeriet, og her er der fokus på fleksibilitet, bæredygtighed og god kvalitet.

Byggeriet, som bliver nabo til Campus Kalundborg, er nu nået så langt, at hele den bærende konstruktion er rejst, ikke i beton som normalt anvendes på den type byggerier, men i træ. Og det er der en helt særlig grund til.

”For bæredygtigheden har AP i øjeblikket fokus på at bruge materialer der minimerer CO2 forbruget i forbindelse med byggeriet af bygninger. Derfor er der på dette projekt valgt at bygge med bærende trækonstruktioner, da disse rent faktisk optager CO2 i forbindelse med det samlede regnskab, i modsætning til de fleste andre materialer der vil medføre at der udledes CO2 til atmosfæren,” fortæller Toke Larsen, projektchef hos AP Pension, og fortsætter,

”Dette projekt skal som alle projekter i AP også certificeres med DGNB guld, og her er det også en fordel at bruge materialer der er bæredygtige og har lang levetid. Udover de tekniske bæredygtige fordele, så har træ også en kvalitet når vi som brugere er i huset. Det giver et godt indeklima også i forhold til velvære, så vi med dette hus sikrer at brugerne vil få et bedre indeklima og opfattelse af hvordan opholdet i bygningen opfattes.”

Træ er et af de materialer der historisk har vist sig at have en af de længste levetider i byggeriet. Der findes træbyggerier der er flere hundrede år gammelt, som stadig står den dag i dag. Beton er i den henseende et ret nyt produkt, som dog også forventes, har en lang levetid. Og så er det i dag ikke væsentligt dyrere at bygge med træ.

”I forhold til prisen for byggeriet så har branchen vist os at med den udvikling der har været inde for industrien, så kan der i dag bygges med bærende træ til stort set samme priser som beton. Industriens udvikling har sammen med entreprenøren i dette tilfælde vist at vi i samarbejde med Hoffmann kan opføre dette byggeri med træ til praktisk taget samme pris som hvis vi havde valgt beton,” siger Toke Larsen.

Byggeriet af Biomanufacturing Project House er også en test for AP i forhold til at bygge mere med bærende træ i fremtiden.

”Dette projekt har en perfekt størrelse til at opbygge erfaring og videreføre dette på større projekter. AP bygger med fokus på bæredygtigheden og træ er blot en af de nye materialer der arbejdes med for sikre mere bæredygtige projekter fremover,” fortæller projektchefen.

En række aktører bidrager med i alt 120 mio. kr. til projektet. Novo Nordisk Fonden bevilliger 65 mio. kr. til at finansiere udstyr, personale og drift af BPH i den første projektperiode.

Det er firmaet Hoffmann som er totalentreprenør på projektet.

Del