AnnonceLuk annonce
Nyt spildolieraffinaderi klar til at sætte i drift

29-07-2020

Avista Green er klar til at sætte deres helt nye og moderne raffinaderi i drift. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Europas mest avancerede spildolieraffinaderi er klar til at gå i drift. Kun halvandet år efter det første spadestik blev taget, er Avista Green nyopførte raffinaderi i Kalundborg med en årlig kapacitet på 100.000 tons spildolie klar til at starte op.  

Avista Oils raffinaderi på Kalundborg Havn brændte ned til grunden i en voldsom brand tilbage i sommeren 2017. I Efteråret 2018 tog borgmester Martin Damm og administrerende direktør Leon Sloth Skovbo, første spadestik til et helt nyt og meget større spildolieraffinaderi, og nu i sommeren 2020, tre år efter storbranden, har Avista Oil skiftet navn til Avista Green, og måneders hårdt arbejde med planlægning, opførelse og til sidst indkøring af anlægget er nu afsluttet, og raffinaderiet står klar til at pumpe den første spildolie ind i rørene.

”Vi er stolte over at være lykkedes med et så stort projekt på så kort tid”, siger administrerende direktør Leon Sloth Skovbo. ”Vi står i dag med Europas mest moderne raffinaderi til genraffinering af spildolie til baseolie af høj kvalitet. Vi omdanner altså et affaldsprodukt til genanvendeligt materiale og yder dermed et værdifuldt bidrag til bæredygtighed og den cirkulære økonomi.”

Spildolie leveres med tankbiler eller med skib

Opførelsen af raffinaderiet er realiseret gennem et internationalt joint venture mellem tyske Avista Oil og britiske Slicker Recycling. Begge er blandt de førende virksomheder i Europa inden for indsamling af spildolie og skal levere de store mængder spildolie, der hver dag skal tilføres anlægget i Kalundborg. Spildolien kommer primært fra autoværksteder, industrivirksomheder og genbrugspladser i hele Europa og leveres enten i tankbiler eller med skib, der lægger til ved virksomhedens egen kajplads på Kalundborg Havn.

Raffinaderiet er ét ud af kun et lille antal europæiske genraffineringsanlæg. Det modtager brugte smøreolier retur til genraffinering i en konstant cyklus og understøtter således formålet og tankerne bag både EU’s affaldshierarki og den cirkulære økonomi.

Grøn profil

Som navnet indikerer, har Avista Green en grøn profil. I forløbet gennem anlægget omdannes spildolien til baseolie af høj kvalitet. Baseolien genanvendes i produktionen af ny smøreolie, som igen kommer retur til raffinaderiet som spildolie i en konstant cyklus – helt i tråd med tankerne bag både affaldshierarkiet og den cirkulære økonomi. Anlægget anvender den nyeste teknologi på området, som er langt mere miljøvenlig og effektiv end konventionelle processer. Produktionen af den genraffinerede baseolie udleder hele 30 % mindre CO2 end baseolie produceret af råolie.

Ser lyst på fremtiden

Avista Green nye raffinaderi i Kalundborg er bygget efter de strengeste tekniske, miljø- og sikkerhedsmæssige retningslinjer. Anlægget er fuldt energioptimeret. Blandt andet recirkuleres al overskudsvarme. Raffinaderiet råder over et moderne laboratorie med analyseudstyr til kvalitetssikring hele vejen igennem, fra modtagelse af spildolien til levering af den færdige, genraffinerede baseolie. Gennem hele anlægget er der fokus på sikkerhed for både medarbejdere, miljø og produktion.

”Vi ser lyst på fremtiden,” slutter Leon Sloth Skovbo. ”Det globale fokus på miljø og klima vil vokse kraftigt i fremtiden, og her ser vi os selv som en markant og vigtig medspiller.”


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0