AnnonceLuk annonce
Nyt spændende kirkegårds projekt tager form

30-11-2019

Leif Juhl, indehaver af L.J. Plant og Pleje i Gørlev, står for etableringen af den nye Skovkirkegård. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Igennem flere år er der arbejdet med planerne om at etablere en skovkirkegård ved Finderup Kirke ved Høng. Nu står den første af tre etaper færdig. Det er det lokale firma L.J. Plant og Pleje i Gørlev som udfører opgaven i samråd med menighedsrådet.

Det syd og vestligste kirkegårdsafsnit ved Finderup Kirke har i en årrække ligget stort set ubrugt hen, dels på grund af dårlige adgangsforhold, og fordi mange vælger urnegravsteder frem for kistegravpladser.

Derfor har et enigt menighedsråd ved Finderup Kirke, for efterhånden flere år siden, besluttet at omlægge den del af kirkegården til en skovkirkegård, en opgave som udføres i tre etaper, tegnet af landskabsarkitekt Anne Stausholm, og udføres af L.J. Plant og Pleje i Gørlev.

Nu er den første af de tre etaper færdig, og den første urne er sat ned i den nye skovkirkegård.

”Skovkirkegården er etableret med store træer, en sti som snor sig gennem området, hvor der på en ene side er sat stauder og på den anden side naturgræs og blomstereng. I forbindelse med den første etape er der sat 5000 stauder og 10.000 blomsterløg,” fortæller Leif Juhl, indehaver af L.J. Plant og Pleje.

I forbindelse med første etape af den nye skovkirkegård er der også lavet en helt ny handicapvenlig indgang direkte fra parkeringspladsen og ind på kirkegården.

Det samlede budget på den nye skovkirkegård ved Finderup Kirke er på lige omkring en million kroner.

”Der er et generelt ønske blandt befolkningen til en alternativ begravelse, vi oplever faktisk en stor efterspørgsel,” fortæller Hans Henrik Sørensen, medlem af menighedsrådet ved Finderup Kirke og formand for kirkegårdsudvalget, og fortsætter,

”Vi er jo nødt til at følge med tiden, vi var nødt til at lave adgangsveje til handicappede så de kan bevæge sig rundt på kirkegården, det er et krav i 2019 at vi følger med, så ud over at vi bruger penge på en skovkirkegård, så skulle nogle af opgaverne have været lavet alligevel.”

Hans Henrik Sørensen roser i øvrigt Leif Juhl og personalet fra L.J. Plant for et rigtigt godt samarbejde.

”Leif er meget entusiastisk, deltagende og meget forstående overfor det her projekt, så menighedsrådet var da heller ikke i tvivl om at selvfølgelig skulle Leif lave det her projekt,” siger Hans Henrik Sørensen.

Otte tons gran

Ud over at etablere den nye skovkirkegård ved Finderup Kirke, så har L.J. Plant sin daglige gang på kirkegården, det lokale firma har nemlig 20 mand ansat som hele året passer 12 kirkegårde på Vestsjælland.

De mange medarbejdere har netop været i gang med at lægge gran på de mange gravsteder, alene 350 på kirkegården ved Finderup Kirke.

L.J. Plant og Pleje bruger omkring otte tons gran hvert år op til jul for art dekorere gravstederne, som før hen blot blev dækket helt af gran, hvor man i dag mere laver flotte mønstre og dekorationer af fire forskellige typer gran.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0