AnnonceLuk annonce
Nyt samarbejde i Børne- og Ungdomspsykiatrien

08-11-2018

Det nye tværsektorielle projekt får til huse i Bakkehuset, der ligger tæt på Psykiatrisk Akutmodtagelse i Roskilde. Arkivfoto.

kontakt@tv-kalundborg.dk

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri udvikler i samarbejde med bl.a. Kalundborg Kommune et nyt tilbud til børn og unge med psykiske vanskeligheder.Tilbuddet retter sig mod alle kommuner i regionen.

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri slår næste år dørene op til et unikt tværsektorielt samarbejde med Faxe, Roskilde og Kalundborg Kommune. Tilbuddet bliver en forlængelse af Psykiatrisk Akutmodtagelse. Børn og unge skal fortsat henvende sig til akutmodtagelsen, hvis de får akutte psykiske problemer. Her vil der fremover blive mulighed for et kortere eller længere forløb, hvor det akutte støttebehov afklares, og det videre forløb planlægges.

”Det er et meget omfattende projekt, og vi er stolte af og glade for, at vi får et tværfagligt og tværsektorielt tilbud til børn og unge i akut krise. Vi har gode erfaringer med at have et tæt samarbejde med kommunerne, og vi glæder os til at have kommunale socialrådgivere og tværfaglige medarbejdere fra børne- og ungdomspsykiatrien samlet under ét tag,”siger Jesper Pedersen, ledende overlæge i Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri.

I projektet vil der både være socialrådgivere fra Roskilde og Kalundborg kommuner samt medarbejdere fra Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatrien. De kommunale socialrådgivere kan give generel vejledning om kommunernes mulighed for at yde støtte samt være med til at skabe kontakt og koordinering til relevante forvaltninger i hjemkommune. Projektet er finansieret af i alt tre satspuljer.

Tilbuddet vil desuden have en udkørende funktion samt tilbyde sparring med for eksempel almen praksis, kommunale forvaltninger og bosteder om konkrete børn og unge.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0