AnnonceLuk annonce
Nyt lokalt magasin

21-05-2019

Endnu et ildsjælsprojekt har set dagens lys i Kalundborg Kommune, nærmere betegnet i Havnsø. Her har lokalrådet og erhvervsgruppen kastet en bold i luften med henblik på, at udgive et Havnsø-magasin. Grafisk designer Michael Reinhardt har grebet bolden og skabt magasinet “SPOT ON HAVNSØ og omegn”.

Ved et møde den 27. februar opstod idéen om et Havnsø-magasin, og nu foreligger magasinet klar til distribution, som finder sted i dagene omkring St. Bededag. Magasinet husstandsomdeles i Havnsø og distribueres i et større område på Sjælland og udvalgte steder i det øvrige Danmark.

“Spot on Havnsø og omegn” har til formål at sætte fokus på den lille ferie- og havneby. For blandt andet at tiltrække sig opmærksomhed fra andre end områdets egne beboere og faste gæster, og som et redskab til at styrke det lokale fællesskab. Magasinet er samtidig en kærlighedserklæring til området. Forordet indledes således: “I forlængelse af Odsherred mod syd ligger Havnsø og skvulper blidt i vandkanten”. På den måde er tonen slået an til underholdende og informative artikler samt tips til oplevelser og begivenheder i Havnsø og i omegnen, der strækker sig fra Sjællands Odde til syd for Reersø og fra Spidsen af Røsnæs til øst for Holbæk.

I 2010 så et andet Havnsø-magasin dagens lys, og den nemme løsning ville have været, at støve dette af og foretage en form for genoptryk, og i det hele taget lade den tidligere udgiver håndtere magasin-projektet igen. Michael Reinhardt mente dog, at man skulle starte på en frisk, og at magasinet burde udvikles inden for “bymuren”. 

Dermed fik han ansvar for projektet og gik straks i gang med ideudvikling og skitsering af produktionsforløbet. Der blev satset på 36 sider med stof om Havnsø og nærområdet, og udgivelse blev optimistisk sat til ugen op til St. Bededag. Forudsætningen var, at der kunne skabes økonomisk grundlag via annoncesalg, og at der kunne etableres en arbejdsgruppe til at varetage de mangeartede og nødvendige funktioner omkring udvikling, salg og fremstilling mv.

Ildsjæl på overarbejde

Kort fortalt lykkedes det ikke at etablere arbejdsgruppen, men derimod lykkedes annoncesalget sideløbende med at magasinets indhold og form blev til. Michael Reinhardt fyrede op for sin indre ildsjæl og knoklede på, for at gennemføre projektet. Hans erfaring på magasinområdet begrænser sig til design og layout af magasiner til store virksomheder, og han har aldrig tidligere leveret selve indholdet og haft ansvar for økonomi, salg og produktion. 

Undervejs opstod en redaktionsgruppe bestående af et bladudvalg fra Havnsø Lokalråd; formanden, Kristian Olsen og to andre bestyrelsesmedlemmer, Orla Riishede og Carsten Nielsen, samt Michael Reinhardts kæreste, Brit Caroline Pallesen og Michael Reinhardt selv. Lokalrådets bladudvalg har formået at få erhvervsdrivende i Havnsø til at støtte op via annoncering. Samtidig har udvalget taget ansvar for lokal omdeling af magasinet. Brit Caroline Pallesen har haft en slags redaktørrolle med kritisk gennemlæsning, gode råd, korrektur samt deltagelse i annoncesalget.

Når viljen er til stede, kan meget lade sig gøre, og tidsplanen holdt, trods en øgning i sidetal fra 36 til 48 sider - og på trods af, at Michael Reinhardt også kom på overarbejde med design af størstedelen af magasinets annoncer. Endvidere skulle han strikke en hjemmeside sammen, primært til brug for udgivelse af den elektroniske version af magasinet. I denne version på hjemmesiden, www.spotonhavnso.dk, har han tilføjet links direkte fra annoncerne til annoncørernes egne hjemmesider som en ekstraordinær service for læsere og annoncører. Fra hjemmesiden kan den elektroniske udgave læses, downloades og printes efter behov.

“Nok er vi langt ude på landet, og helt ude ved vandet, men vi prøver alligevel at opføre os lidt globalt og mediebevidste”, udtaler Michael Reinhardt og fortsætter: “Om Spot On… nu også rammer spot on, må være op til læserne at afgøre. Jeg har kun boet her i tre og et halvt år, og har forsøgt at formidle indtryk set med både gæsten og den fastboendes blik efter bedste evne”.

Udviklingsplan

Foruden det nye magasin, har Havnsøs forholdsvis nye lokalråd også foranlediget en gennemgribende Udviklingsplan, der samler og udtrykker fælles vision og mål for byens borgere omkring udvikling og fornyelse i Havnsø. Planen omhandler mange idéer, forslag og mål; her-og-nu-projekter og langt større pejlemærker, der ønskes søsat i fremtiden.

Den lille havneby i Nekseløbugten skvulper fortsat og skuer optimistisk fremad.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0