AnnonceLuk annonce
Nye tiltag i Højbyen

09-06-2020

Stenhuset i Adelgade indgår bl.a. i den samlede plan for højbyen. Foto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

I budgetaftalen for 2020-2023 blev besluttet, at der skal udarbejdes en helhedsplan for Højbyen i Kalundborg. Kultur- og Fritidsudvalget har netop drøftet sagen på et udvalgsmøde, og man arbejder, på sigt, på at få Højbyen på UNESCOs Verdensarvsliste. 

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 8. juni besluttede man, at der skal arbejdes videre med en fysisk og indholdsmæssig plan for Museum Vestsjælland. Planerne kan finansieres med op til 200.000 kr. Udvalget forventer dog, at Museum Vestsjælland indgår og tænker deres planer sammen med de andre aktører i området med henblik på at skabe en sammenhængende Højby – og på sigt få Højbyen i Kalundborg på UNESCOs Verdensarvsliste.

”Der skal laves en samlet plan for højbyen, menighedsrådet er i gang med en masse for kirken og området omkring. Vi ser bl.a. nogle muligheder for, at museets have laves attraktiv. Museet er også kommet med et vigtigt bidrag, der er med til at få det til at blive en helhed. Men museet skal også forpligte sig til at indgå i et samarbejde med de andre, så der bliver en helhedsplan, og så ingen blokerer for andres idéer. Det lange sigt er jo, at få Højbyen på UNESCOs Verdensarvsliste,” fortæller formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Ole Glahn (R).

I budgetaftalen for 2020 fremgår det, at Lindegården, der i rummer Kalundborg Museum, trænger til bygningsrenovering. Derudover er der ønsker til, at en større del af Lindegårdens bygninger kan anvendes mere aktivt. Rundt om Vor Frue Kirke ligger en række bevaringsværdige bygninger, der også kan tænkes ind i en større sammenhæng. Det er et ønske, at kommunen sammen med bygningsejerne i området får beskrevet et samlet projekt for områdets fremtid. Projektet skal danne basis for fondansøgninger til renovering, bevaring og forandring af området.

Andre danske byer har haft held med at udarbejde lignende helhedsplaner, der efterfølgende er blevet støttet med fondsmidler.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0