AnnonceLuk annonce
Nye studieboliger i Kalundborg

18-03-2017

Kort over byggeprojekt vedr. studieboliger i Munkesøparken i Kalundborg.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

For at sikre, at det bliver succesfuldt, når der starter ingeniørstuderende i Kalundborg den 1. september 2017, er det nødvendigt at sikre, at de studerende har et sted at bo, og det arbejder Kalundborg Kommune på. 

Ifølge Kalundborg Kommune er mulighederne i byen meget begrænsede, da der er tale om et større antal studieboliger inden for en relativt kort tidsfrist samtidig med, at kvalitet og husleje skal være attraktiv for de studerende. 

Hvis udgifterne til byggemodningen lægges oveni udgifterne for den private virksomhed, der opfører boligerne, bliver huslejen for de studerende på et urealistisk højt niveau. Derfor er det nødvendigt, at kommunen tilvejebringer en byggemodnet grund i Munkesøparken. Denne byggemodning koster 1 mio. kr. for kommunen.

Man indstiller derfor nu til, i Økonomiudvalget, at man i Kommunalbestyrelsen godkender opførelse af midlertidige boliger til studerende i Munkesøparken. Det præcise antal studieboliger, der bygges i første etape, besluttes så snart, der er mere konkret viden om antal studerende, der kan forventes i Kalundborg til september 2017. Men der er forventeligt, at der bliver tale om et sted mellem 10 og 30 boliger. 

Den 31. august 2016 godkendte kommunalbestyrelsen etablering af midlertidige studieboliger på Lundevej. Men netop midlertidige, der være fjernet inden 1. september 2017, da Boligselskabet Alliken planlægger at opføre nye boliger på grunden, som erstatning for de 30 boliger der tidligere er revet ned. Den 16. marts 2016 godkendte Økonomiudvalget placeringen i Munkesøparken mellem Kalundborg Gymnasium og parkeringspladsen til de midlertidige studieboliger. Derfor arbejdes der nu videre med den placering til de nye studieboliger, der efter planen skal stå i op til fem år.

Arealet, hvor boligerne opføres udgør 4.500 m2. Det private firma, der skal opføre boligerne, betaler leje til kommunen for grunden. Selve boligerne ejer og udlejer kommunen således ikke. Projektet i Munkesøparken bliver dog, modsat Lundevej, særligt udviklet til studieboliger i Munkesøparken, og boligerne vil have en højere æstetisk kvalitet. Samtidig er det planlagt som en etapevis udbygning og tilpasset udvikling til området i Munkesøparken.

Alternativet til at sikre studieboliger i Kalundborg er at henvise studerende til ledige studieboliger i Slagelse og Holbæk, hvilket modarbejder grundtanken med satsningen på at uddanne ingeniører i Kalundborg. Ligesom at få tilflyttere til byen.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0