AnnonceLuk annonce
Nye midlertidige besøgsrestriktioner på plejecentre

20-11-2020

kontakt@tv-kalundborg.dk

Der er i dag, fredag d. 20. november, trådt nye besøgsrestriktioner i kraft på plejecentrene i Kalundborg Kommune. Det sker som følge af et påbud, som Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt.

De nye midlertidige restriktioner gælder for besøg på alle kommunens plejecentre. Det sker på baggrund af et stigende smittetryk i Kalundborg Kommune, og påbuddet er foreløbigt gældende til den 15. december 2020, men kan blive ophævet tidligere eller forlænget med udgangspunkt i situationen.

På Jernholtparken opretholdes de noget strammere restriktioner med baggrund i en konkret vurdering. 

Restriktionerne medfører, at alle besøg som udgangspunkt skal foregå udendørs. Der kan dog gøres undtagelser i kritiske situationer, ligesom besøg kan foregå indendørs, hvis den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren og registreret på plejecentret, som den faste besøgende. Dette kan være et familiemedlem eller en (besøgs-)ven. Der arbejdes endvidere på, at så hurtigt som muligt at have indrettet indendørs besøgsrum, hvor besøg kan foretages af to pårørende ad gangen, uden at komme i nærheden af andre beboere.

Peter Jacobsen, formand for Ældre- og Sundhedsudvalget i Kalundborg Kommune, appellerer til, at der udvises forståelse for de gener påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed må medføre.

Til forskel fra i foråret må hver beboer på kommunens plejecentre ifølge påbuddet have én fast pårørende, der må komme på besøg i beboerens bolig, men ikke i fællesrum, og andre pårørende må gå tur udendørs med de ældre. Vi håber, at vi på denne måde kan komme godt igennem besøgsrestriktionerne, som er hårde for både beboere, pårørende og medarbejdere på plejecentrene,” siger Peter Jacobsen

Den person, der bliver den faste besøgende, skal registreres hos plejepersonalet, så det sikres, at der kommer så få forskellige personer som muligt på plejecentret, for at forebygge, at vi får Corona-virus ind på plejecentrene. Fodterapeuter, præster, frisører og lignende har fortsat adgang til plejecentrene. Borgere der er visiteret til daghjem på Rørmosecentret og Nyvangsparken vil fortsat have adgang til plejecentrene, men borgere, der bruger dagcentre beliggende på andre plejecentre er omfattet af påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed. 


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0