AnnonceLuk annonce
Nye lærere er ikke uden relevante kompetencer

16-08-2016

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Der har i den seneste tid været en del debat om og fokus på lærermanglen i flere kommuner. Særligt Kalundborg Kommune har været i mediernes søgelys i forbindelse med deres folkeskoler og ansættelse af undervisere, der ikke har en læreruddannelse fra et seminarium. Men de nyansatte lærere er ikke uden relevante kompetencer.

Manglen på uddannede lærere er et faktum mange steder i provinsen, og derfor bliver andre, uden læreruddannelsen fra seminariet ansat i stedet. Det har betydet en del kritik, og derfor har Hanne Dollerup, der er Børne- og Kulturdirektør ved Kalundborg Kommune, valgt at ’blande sig’ lidt i debatten ved bl.a. at give et par informationer om, hvad det er for nogle mennesker, der er blevet ansat til at varetage lærejobs rundt omkring i kommunen.

”Vi vil jo selvfølgelig gerne have, at det er læreruddannede, der arbejder på skolerne, men da vi er i en situation, hvor der er mangel på lærere, er vi glade for, at vi har kunnet ansætte lærerkræfter, der har en variation af kompetencer, der spiller fint sammen med de læreruddannede,” siger Hanne Dollerup og fortsætter:

”Vi har forhørt os på skolerne i kommunen for at få et samlet overblik - og rundspørgen viser, at det er relevante uddannelser og kvalifikationer, som de ansatte har. Hvis vi kigger på antal ansatte (ikke de timelønnede), så er der 430 månedslønnede ansatte i skolen - de 61 er ikke læreruddannede. Det svarer til ca. 14 pct. For nogle år siden var tallet 15 pct. Det er altså ikke en udvikling som har taget fart, set i den optik.”

Hanne Dollerup fortæller yderligere, at de konkrete tal for ny-ansættelser i forbindelse med dette skoleår viser, at man primært har ansat højtuddannede og/eller folk med relevante kompetencer, ligesom man har valgt at ansætte flere, der er i gang med uddannelsen til folkeskolelærer.

”Kalundborg Kommune har nyansat 38 lærere pr. 1. august 2016. 22 af dem er uddannede lærere. 16 har altså en anden uddannelse - og de er stort set alle højtuddannede (fem cand.mag. + en fra RUC + en cand. merc. + fire der er i gang med deres uddannelse til lærer). De resterende fire er ikke uddannet men har relevante kompetencer - og flere af disse er kun ansat i stillinger, der er begrænset til et par måneder,” siger Hanne Dollerup.

Karen Sørensen, der er formand for Kalundborg Lærerkreds er positiv over for, at der bliver ansat folk med faglige kompetencer, der matcher, når det ikke er muligt at skaffe uddannet lærere, men mener stadig, at de mangler en del kompetencer, akademikere eller ej.

”Det står jo netop i Folkeskoleloven, at for at varetage undervisning i folkeskolen, skal man være uddannet folkeskolelærer, og det står der jo af en årsag. Men det er faktum, at lige nu kan vi ikke skaffe læreruddannede nok, og så er det da klart, at får man nogle ind, der har specifikke faglige kompetencer, er det rigtig fint, men de mangler stadig den bredde, der er i læreruddannelsen. Her tænker jeg bl.a. på det didaktiske område, kendskab til kravene i folkeskoleloven og fælles mål, viden om, hvordan folkeskolen fungerer, samarbejdet med pædagoger og andre lærere osv. Men når vi helt konkret kender til, hvilke kompetencer de forskellige, der er blevet ansat, har, vil vi anbefale dem, at de kontakter University College Sjælland med henblik på at finde ud af, hvad de mangler for at få en merituddannelse som lærer," siger Karen Sørensen, der er formand for Kalundborg Lærerkreds.

Situationen er ikke ny

Hanne Dollerup påpeger endvidere, at man vel i virkeligheden nærmer sig den samme situation som i slut 00'erne, hvor man også havde lærermangel. De kommuner, der ligger længst væk fra seminarerne, er dem, der rammes hurtigst og hårdest - og det slår nu igennem i bl.a. Kalundborg.

”I Kalundborg har vi længe lagt vægt på, at vi har behov for et lærerseminarium i Nordvestsjælland. Heldigvis er vi i den situation, at vi kan rekruttere arbejdskraft til et spændende arbejdsmarked, og vores nye lærere har andre høje og relevante uddannelser end lige læreruddannelsen. Kalundborg har flere linjefagslærere med relevant uddannelse end gennemsnittet af andre danske kommuner.”

Karen Sørensen understreger, at man ikke blot bør koncentrere sig om at rekruttere lærere, men også om at fastholde dem, der allerede er ansat.

"Det handler ikke kun om at rekruttere, det handler også om at fastholde de lærere, der allerede er ansat. Vi har faktisk 17.000 læreruddannede i Danmark, der ikke længere arbejder i grundskolen, og det er der jo en grund til. Hvis vi nu kunne skabe mere attraktive arbejdsforhold og dermed også arbejdspladser, ville vi kunne få en del af dem tilbage, og det ville løse en stor del af problemet med at skaffe uddannede folkeskolelærere," siger Karen Sørensen.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0