AnnonceLuk annonce
Nye Regler: Affald skal sorteres i 10 forskellige typer

16-06-2020

Af Jens Nielsen

Danskerne skal sortere og genanvende mere affald, og landets forbrændingsanlæg skal importere og forbrænde markant mindre. Det er nogle af hovedpunkterne i en ny aftale mellem regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet. Og så skal alle danskere skal snart sortere i 10 forskellige typer affald.

Aftalen indeholder bl.a. følgende tiltag: Danskerne skal sortere affald på samme måde i hjemmet og på arbejdspladsen uanset hvilken kommune, de bor i. Det betyder, at der skal sorteres 10 typer af affald ved alle husstande i Danmark, og at sorteringen skal følge de samme sorteringsguidelines og med brug af de samme affaldspiktogrammer. 

De typer affald, der kan blandes, uden at kvaliteten derefter forringes, må gerne samles ind i samme ’kammer’ i skraldespanden. Aftalen lægger op til fleksibilitet for kommunerne. Partierne er enige om, at et almindeligt parcelhus som udgangspunkt max skal have 2-4 spande med flere rum til de 10 affaldsfraktioner.

Kalundborg Kommune ligger i top fem blandt alle landets kommuner når man tager genanvendelsestallene fra 2018, og det selv om borgerne i Kalundborg Kommune kun sorterer i to fraktioner ved husstanden.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jakob Beck Jensen er da heller ikke begejstret for den nye aftale.

”Det giver ikke nogen mening at lave sådan en aftale som gælder alle landets kommuner, det er helt i orden at vi alle skal sortere i de samme fraktioner, men man kan jo ikke bare sammenligne alle kommuner, fx har Københavns Kommune meget mere etagebyggeri end i Kalundborg Kommune, og vi er en stor sommerhuskommune, samtidig har vi i mange år haft stolte traditioner for at bruge vores genbrugspladser, og dem skal vi jo stadig bruge når vi har store mængder af de enkelte fraktioner,” siger udvalgsformanden.

Pengene er ikke spildt

Til efteråret ruller Kalundborg Kommune en allerede vedtaget ny ordning i gang, hvor alle husstande modtager en skraldespand mere, så der kan sorteres i seks forskellige fraktioner, og det vil stadig være gældende i forhold til den nye ordning, så pengene til Kalundborg Kommunes nye ordning er på ingen måde spildt.

”Til efteråret får alle borgerne en ekstra skraldespand så de kan sortere i seks fraktioner, som er en del af de 10 fraktioner som regeringen ligger op til, men borgerne skal så have endnu en skraldespand, så alle husstande får fremover tre skraldespande for, at vi som kommune kan leve op til regeringens nye krav,” fortæller Jakob Beck Jensen.

Hver dansker producerer ca. 800 kg. husholdningslignende affald årligt

I dag har Danmark en kedelig europarekord, når det kommer til mængden af affald pr. indbygger: Hver dansker producerer ca. 800 kg. husholdningslignende affald årligt. Alligevel importerer vi plastikholdigt affald fra udlandet for at fylde forbrændingsanlæg op. Med den nye aftale vendes udviklingen, og Danmark får et klart mål om, at 80 pct. af plastikaffaldet skal være fjernet fra forbrændingsovnene i 2030. 

"Vi tager nu et stort skridt mod at få genanvendt mere plastik i stedet for, at det ender i naturen eller går op i røg i forbrændingsanlæggene og udleder CO2. Det har der været tilløb til i årtier, men nu har vi en konkret aftale om, at vi skal sortere mere af vores affald. Det kommer til at kræve noget af os alle sammen, og på den måde er vi alle med til at gøre en forskel for vores klima, natur og miljø. Samtidig giver det nye grønne arbejdspladser herhjemme," siger miljøminister Lea Wermelin.

Med aftalen får danske genanvendelsesvirksomheder bedre adgang til det affald, der kan genanvendes. Det skal understøtte, at virksomhederne kan investere i og udvikle fremtidens grønne teknologier til genanvendelse. Danmark skal gå fra at halte bagud til at være verdensførende, når det handler om at genanvende.

Affaldssektoren i tal

  • Hver dansker smider årligt ca. 800 kg husholdningslignende affald i skraldespanden, og vi ligger langt over gennemsnittet i EU, som er ca. 490 kg. 
  • Knap en tredjedel af alt det danske affald går op i røg i vores forbrændingsanlæg. 
  • Vi har 23 forbrændingsanlæg i Danmark. I 2016 var der en samlet overkapacitet i forbrændingssektoren på op mod 700.000 ton. 
  • I 2016 blev der i alt importeret ca. 364.000 ton affald til forbrænding i Danmark på de dedikerede og multifyrede forbrændingsanlæg. Det udledte ca. 0,36 mio. ton CO2 i 2016. 
  • Udledningen fra importeret affald vil kunne stige til ca. 0,6 mio. ton i 2030, hvis den danske affaldsmængde reduceres – uden at forbrændingskapaciteten tilpasses danske mængder. 


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0