AnnonceLuk annonce
Nybyggeri af 18 almene familieboliger

29-04-2020

De 18 nye lejligheder skal bygges på den tomme grund ved siden af Solgården på Lundevej. 

Af Jens Nielsen

Kommunalbestyrelsen skal onsdag aften behandle ansøgning fra Boligselskabet Alliken vedrørende opførelse af 18 almene familieboliger beliggende Lundevej 38 i Kalundborg. Anskaffelsessummen forventes at udgøre knapt 35 mio. kr. Boligerne skal stå indflytningsklar i 2022.

På kommunalbestyrelses møde i aften onsdag, er et af de mange punkter på dagsordenen, godkendelse af det såkaldte ’skama A’ vedrørende Boligselskabet Allikens opførelse af 18 almene familieboliger på grunden ved siden af Solgården på Lundevej i Kalundborg.

Kalundborg Kommune skal betale en kommunal grundkapital på 3,472 mio. kr. svarende til 10 % af anskaffelsessummen. Herudover skal kommunen påtage sig garanti for realkreditlånet. Boligselskabet Alliken ejer selv grunden, som p.t. er ubebygget, efter at den tidligere boligblok blev nedrevet i 2013.

Bebyggelsen opføres som 3 punkthuse i 3 plan med 6 boliger i hver. Det samlede areal udgør 1.697 m2 og hver enkelt bolig bliver på 94 m2 med 3 værelser. Huslejen forventes at blive ca. 7.500 kr. excl. forbrugsudgifter pr. lejlighed.

Der er forventet byggestart omkring december i år, og lejlighederne forventes indflytningsklar omkring marts 2022.

Det er ikke første gang kommunalbestyrelsen har projektet på dagsordenen, men det tidligere projekt kunne ikke holde sig indenfor budgettet, men nu er der sket tilretninger, bl.a. skal en elevator forsyne alle boliger i stedet for tidligere tre elevatorer.

Projektet vil blive gennemført via boligorganisationens totalentreprise rammeaftale af Dansk Boligbyg, hvilket sikrer at skema A budgettet vil blive overholdt, således at der ikke er risiko for at projektet endnu engang må opgives.

Økonomiudvalget i Kalundborg Kommune har på deres sidste møde godkendt projektet. 

Skema A

Alle almene byggerier skal indberettes i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens indberetningssystem BOSSINF-STB. Forretningsgangen omfatter anvendelsen af skema A-B-C. Almene bolig finansieres med kommunal grundkapital, beboerindskud på 2% og realkreditlån

Boligorganisationen ansøger om tilsagn om støtte til at realisere et alment boligprojekt. Kommunalbestyrelsen godkender ved tilsagnet: - Driftsstøtte (på statens vegne) - Grundkapitallån - At stille regaranti for staten garanti for realkreditlånet i ejendommen. Staten stiller garanti for hele realkreditlånet.

På skema A tidspunktet er anskaffelsessummen foreløbig. Det støttede byggeri er underlagt et maksimumbeløb, som den samlede anskaffelsessum ikke må overstige.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0