AnnonceLuk annonce
Ny ventilator kan dræbe corona virus

13-01-2021

Mads Overgaard fra Werths El i Kalundborg, ved den kasse som styrer ventilatoren. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Luftbåren smitte er en usynlig trussel mod menneskers helbred og virksomheders produktivitet. En ny dansk opfindelse og et nyt patent: Northern Light kombinerer en langsomt roterende loftventilator med opadgående desinficerende UVC-lys. Northern Light ventilatoren sikrer dermed en bedre energiudnyttelse samtidig med at den dræber luftbårne vira og bakterier - herunder SARS-COV-2 (også kendt som den virus, der forårsager COVID-19). Den lokale el-installatørvirksomhed Werths El i Kalundborg har udviklet styringen til ventilatoren.

Truslen fra luftbårne vira - f.eks. corona - er større end nogensinde. Alle virksomhedsledere ønsker derfor at beskytte deres medarbejdere bedst muligt mod disse usynlige farer. Hidtil har det været en vanskelig opgave at rense luften effektivt for smitte, samtidig med at der opholdt sig mennesker i et givent lokale. Men en ny dansk opfindelse ændrer på dette. Den danske producent af HVLS-ventilatorer, Nordicco A/S, har nemlig i samarbejde med el-installatørvirksomheden WERTHs EL aps, i Kalundborg og specialisten i UVC-lys ULTRAAQUA A/S udviklet en ny generation af HVLS-ventilatorer. Ventilatorerne bærer navnet ”Northern Ligh”, opkaldt efter Nordlyset og integrerer elegant opadgående desinficerende UVC-lys i sine vinger. Opfindelsen med integreret UVC-lys i ventilatorvingerne er den første af sin art og gør det muligt, at sikre både en effektiv opblanding og desinficering af luften, samtidig med at der er mennesker i et lokale.

I de senere år har Kalundborgvirksomheden Werts El installeret en række langsomt roterende ventilatorer i bl.a. sportshaller, som sikrer en bedre varmefordeling.

Det er Werths El som har udviklet selve styreingen til ventilatorerne, som kan styres gennem et modem, hvor selve serveren til de mange ventilatorer opsat i hele landet, er placeret hos Werths El på Gisselørevej.

Det var derfor også naturligt at Kalundborgvirksomheden er en del af den nye opfindelse, idet selve styringen af ventilatoren er den samme som har været brugt hidtil.

”Til en af de første ventilatorer vi monterede, implementerede vi vores web CTS-styring som vi bruger i andre sammenhæng, bl.a. til at styre lyset i Røsnæshallen. Vi har så efterfølgende fået et godt samarbejde med firmaet bag ventilatorerne, så vi nu står for al styring med bl.a. tidsplaner og brugerflader til alt det Nordicco A/S sælger i hele Danmark. Det hele ligger på vores server her i Kalundborg,” fortæller Mads Overgaard fra Werths El, som forventer sig meget af den nye opfindelse.

Nordicco A/S har taget patent på den nye løsning, og styrken ved Northern Light er, at ventilatoren med de desinficerende opadgående UVC-lys kan rotere samtidig med, at der er mennesker i lokalet, da lysene netop rammer luften over ventilatorens vinger.

”De store loftventilatorer er i stand til at flytte store mængder luft, og de kan derfor sikre, at den varme luft ikke ligger oppe under loftet om vinteren, men at der opnås et ensartet klima i hele lokalet. Herved er det muligt at opnå omfattende energibesparelser. Om sommeren kan HVLS-ventilatorerne skabe køling og i mange tilfælde være et alternativ til dyre aircondition-anlæg”, siger sektionsleder for Ventilation og Indeklima på Teknologisk Institut, Merete Lyngbye.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0