AnnonceLuk annonce
Ny trivselsmåling viser en forbedring på Skolen På Herredsåsen

08-11-2018

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

I august i år skrev TV-Kalundborg bl.a. om lærerflugt fra Skolen På Herredsåsen i Kalundborg, idet mere end 40 lærere har sagt deres stilling op på skolen siden 2015, hvor Tina Mandrup blev leder på skolen. På sociale medier udtrykte frustrerede forældre deres bekymring for skolen, enkelte forældre gik ligeledes i medierne med disse frustrationer, og en gruppe lærere, der tidligere har været ansat på skolen, stod anonymt frem for at fortælle, hvordan de har oplevet arbejdsmiljøet på skolen. Det fik direktør, Mette Heidemann, til at iværksætte en trivselsmåling på skolen, hvis resultat netop er forelagt TV-Kalundborg.

På Skolen På Herredåsen lavede man i 2017 en trivselsmåling, ligesom man havde gjort i 2014. Trivselsmålingen fra 2017 viste dog nogle markant dårligere tal end, hvad tilfældet var i 2014. Man lavede derfor endnu en trivselsmåling i oktober 2018 for at finde ud af, hvordan arbejdsmiljøet på Skolen På Herredsåsen er, også set i lyset af, at mere end halvdelen af en lærerstab på 75 har sagt op siden 2015, hvor Tina Mandrup overtog lederskabet af skolen. Ydermere, at frustrerede forældre og tidligere ansatte lærere, i medierne og på de sociale medier, udtrykte deres frustrationer over ledelse og arbejdsmiljø på skolen. 

Ansatte mere tilfredse i dag

Den nye trivselsmåling, der er gennemført blandt alle medarbejdere på Skolen på Herredsåsen i oktober, viser imidlertid, at de ansatte på skolen i dag er mere tilfredse med arbejdsmiljø og ledelse på deres arbejdsplads.

Trivselsmålingen er delt op i syv kategorier, og herunder er der i alt 35 spørgsmål. De syv kategorier er følgende: Dit daglige arbejde, din afdeling/gruppe, din nærmeste ledelse, din arbejdsplads som helhed, tilfredshed med arbejdet, den daglige arbejdsgang og sygefravær.

På alle de overordnede parametre i trivselsmålingen fra 2018, bortset fra oplevelsen af sygefravær, er resultaterne bedre, end ved trivselsmålingen i 2017. 

”Når der ses på de enkelte parametre i målingen, er det i "oplevelsen af min nærmeste leder", at forbedringen er størst - tæt fulgt af "tilfredshed med mit arbejde" og "samarbejdet med mine kolleger,” siger direktør på Børne-, Skole- og Familieområdet, Mette Heidemann, og fortsætter:

”En trivselsmåling er et øjebliksbillede - en temperaturtagning på medarbejdernes oplevelse af arbejdspladsen, ledelsen og samarbejdet. Selv om det ikke er en dybdegående undersøgelse, giver trivselsmålingen dog en pejling af den aktuelle situation. På den baggrund kan det konkluderes, at 90 % af medarbejderne på skolen (som har svaret på undersøgelsen) oplever forbedret trivsel i forhold til den seneste måling, der blev foretaget i 2017.”

I trivselsmålingen er gennemsnittet af kategorien ’Din nærmeste ledelse’ – altså den positive opfattelse af ledelsen, steget fra 56,49 pct. i 2017 til 64,29 pct. i 2018. Her bliver bl.a. svaret på spørgsmålene: ’God til at planlægge arbejdet’ og ’Prioriterer trivslen på arbejdspladsen højt’. 

Omvendt er tallet i kategorien ’Den daglige arbejdsgang’ steget fra 48,92 i 2017 til 56,03 i 2018, hvor bl.a. spørgsmålene ’Uhensigtsmæssige arbejdsgange’ og ’Misforhold mellem krav og ressourcer’ er steget.

Mette Heidemann påpeger imidlertid også, at trivselsmålingen viser, at der er områder på skolen, hvor det er hensigtsmæssigt at sætte fokus for at øge trivslen yderligere. 

”Det gælder bl.a. i forhold til sygefravær, og det gælder i afvejningen mellem krav og ressourcer,” siger hun.

Men hun er fortrøstningsfuld, og mener, at arbejdsmiljøet på Skolen På Herredsåsen er blevet bedre.

”Trivselsmålingen giver i mine øjne et billede af en skole, hvor medarbejdernes arbejdsmiljø er blevet bedre. Jeg har haft flere møder med skolens medarbejdere og ledere, og har mødt en gruppe engagerede medarbejdere, som gerne vil arbejde med at gøre skolen endnu bedre for eleverne. På den baggrund er jeg meget fortrøstningsfuld på elevernes, forældrenes og medarbejdernes vegne. Men som på alle arbejdspladser, er der også på Skolen på Herredsåsen noget at arbejde med for at gøre skolen endnu bedre som både arbejdsplads og lærested; men det er min vurdering, at skolen er på den rigtige vej,” siger Mette Heidemann.

MED-udvalg har i øvrigt besluttet, at der vil blive fulgt op på målingerne ved, at undersøge årsager og forklaringer på resultaterne såvel i de enkelte afdelinger, som på tværs af hele skolen.

 Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0