AnnonceLuk annonce
Ny næstformand til DF Kalundborg

01-07-2020

Siddende forrest fra venstre: Tove Justesen, Peer Justesen, Mona B. Holberg. Stående bagerst fra venstre: MF Søren Espersen, René H. Nielsen, Jens Høgholm Jonassen, John Vind, Berit Christensen, Kurt Pedersen, Peter Jacobsen og Bjarne G. Ekman.

kontakt@tv-kalundborg.dk

Efter at have ventet på, at forsamlingsforbuddet blev hævet, har Dansk Folkeparti i Kalundborg Kommune netop afholdt deres årlige generalforsamling 2020, hvor de bl.a. valgte en ny næstformand.

Mandag den 29. juni 2020 afholdte Dansk Folkeparti Kalundborg generalforsamling i Svebølle Hallens selskabslokale. Lokalformand Peer Justesen bød velkommen til de fremmødte medlemmer, og aftenen bød på ny næstformand i form af Mona B. Holberg.

Som dirigent blev MF Søren Espersen valgt, og Kalundborgkredsens folketingsmand Søren Espersen modtog valget med stor applaus. Herefter gik lokalformand Peer Justesen i gang med sin beretning for kalenderåret 2019. En lang beretning om alle de aktiviteter, som bestyrelsen havde planlagt for lokalmedlemmerne samt om de mange politiske aktiviteter, bestyrelsen havde deltaget i. Formanden kunne bl.a. berette om EU-valget efterfulgt af et Folketingsvalg, der begge gik dårligt.

Efter formandens beretningen var der kampvalg til bestyrelsesposterne. Der skulle bl.a. vælges /genvælges tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Ny næstformand blev Mona B. Holberg, nyt bestyrelsesmedlem - John Vind. Der var genvalg til Bjarne Ekman og Berit Christensen, siddende bestyrelsesmedlemmer Tove Justesen, Rene Herluf Nielsen og formand Peer Justesen. Ny suppleant blev Jens Høgholm Jonassen og Kurt Pedersen blev genvalg til suppleant.

Nye tiltag

Efter at generalforsamlingen var slut, blev der talt om de udfordringer, som partiet har lige nu. Der er sat mange tiltag i gang både i det politiske og ikke mindst i baglandet. Man er bl.a. i gang med at oprettet et nyt Tillidsforum, således at baglandets lokalformænd kommer tættere på hovedbestyrelsen. 

”Vi ser meget frem til de nye tiltag og håber herved, at vi kan få vendt partiet til nye store højder. Dansk Folkeparti har den helt rigtig politik på alle hylder, vi skal bare blive endnu bedre og mere skarpe til at komme igennem derude,” siger Peer Justesen.

Bestyrelsen og byrådsgruppen arbejder nu målrettet mod kommunalvalget 2021.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0