Ny formand hos de Konservative

Stående den ny formand Peter Joensen, yderst til højre afgående formand Jesper W. Hansen. Privatfoto

Det konservative Folkeparti i Kalundborg holdt generalforsamling mandag aften. Efter eget ønske trådte formanden, Jesper W. Hansen, tilbage for at hellige sig andre opgaver i partiet.

Som ny formand blev valgt Peter Joensen, som er flyttet hertil fra Faxe hvor han har været byrådsmedlem de sidste fire år. Michael Augustine og Ulrik Pitzner-Christiansen blev nyvalgt til bestyrelsen.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen var blevet syg så forsamlingen måtte undvære hans oplæg til den politiske debat som alligevel blev god og livlig.

Debatten drejede sig meget om folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Forsamlingen mener at det er påfaldende at Kalundborg Kommune har en meget stor andel af ikke læreruddannede lærer samtid med at andelen af elever med lave karakterer i dansk og matematik er meget stor. Der bør satses kraftigt på at rette op på disse forhold, ligesom der bør satses på at får flere erhvervsuddannelser til byen på holdbare vilkår.

Del