Ny forening til støtte for en Kattegatforbindelse

Af Jens Nielsen

Modstandere af en eventuel Kattegatforbindelse har dannet foreninger i Kalundborg, på Samsø og i Jylland, nu kommer der så en forening som siger ja tak til en Kattagatforbindelse. Der er stiftende generalforsamling i april.

Den 21. april er der indkaldt til stiftende generalforsamling i en forening, der kalder sig ’Foreningen Kattegatforbindelsen – JA TAK’. Som navnet indikerer, ønsker foreningen at fremme realiseringen af en fast broforbindelse mellem Østjylland og Vestsjælland. 

Blandt initiativtagerne er Niels Baj Rye fra Odder, som har markeret sig i de medierne i de seneste måneder. 

Niels Baj Rye udtaler: 

”Jeg har mærket interesse for de positive sider ved en fremtidig bro over Kattegat, og den interesse er vi nu en gruppe borgere, der vil følge til dørs ved at stifte en forening," udtaler Niels Baj Rye. 

Om foreningens formål forklarer Niels Baj Rye: 

”Vi er overvejende tilhængere af Kattegatforbindelsen. Anlæg af veje, offentlige transportnet og broer smitter ofte positivt af på samfundet. De giver flere uddannelsesmuligheder for unge, større udbud af arbejdspladser, mere velfærd og en større sammenhængskraft. Vi håber, at vi med vores tilstedeværelse og virke kan synliggøre dé pointer.” 

Det er væsentligt for den nye forening, at dens medlemmer optræder nuanceret og respektfuldt. I oplægget til foreningens vedtægter, er det derfor fremhævet, at det fremtidige broanlæg skal balancere hensyn til mennesker, lokalkultur og natur, ligesom medlemmerne af foreningen vil tage skeptikere og modstandere seriøst og vise forståelse for de potentielt berørte. 

Niels Baj Rye uddyber i den forbindelse: 

”Det er vigtigt for mig, at vi i vores debatform ikke bliver negativt afhængige af vores modstandere. Vi vil ikke skændes og være flabede, og emnet er naturligvis ikke sort-hvidt. Vi sænker ikke vores debatniveau, hvis vores modstandere skulle gøre det eller ønske det. Jeg synes, vi generelt skal huske, at vi alle sammen er borgere, der kan diskutere fælles anliggender, og ikke kun forblive privatpersoner med individuelle interesser.” 

Fakta 

Generalforsamlingen bliver i tråd med tidens ånd og regler afholdt virtuelt. Interesserede kan melde sig til via Facebook-gruppen, Kattegatforbindelsen – JA TAK, hvorfra man får tilsendt dagsorden og materiale. Alle sympatisører er velkomne, oplyser initiativtagerne.

Del