AnnonceLuk annonce
Kommunen bygger ny daginstitution for 30 mio. kr.

19-12-2019

Den nye daginstitution skal bygges på boldbanerne bag Svebøllehallen.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Kommunalbestyrelsen har besluttet at afsætte 30,5 mio. kr. til at bygge en ny daginstitution i Svebølle. Dog skulle den nye daginstittution oprindeligt have ligget, hvor det tidligere rådhus i Svebølle ligger, men da kommunen har mulighed for at sælge bygningerne, og bygge ikke langt derfra i stedet, blev det vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet onsdag aften. 

På nær løsgænger Gert Larsen og Thomas Malthesen Hiort (SF) stemte alle til kommunalbestyrelsesmødet onsdag for, at man skal bygge den nye daginstitution på arealet ved Svebølle Boldklub og Idrætsforening (SBI), og der skal indgås en aftale med Svebølle Boldklub og Idrætsforening om flytning af nogle mindre bygninger, samt at der udarbejdes en lokalplan for området. Gert Larsen mener, at man skal høre borgerne i Svebølle, før man beslutter at bygge daginstitutionen et andet sted end planlagt, ligesom han mener, at det bliver et problem med infratrukturen. Thomas Malthesen Hiort er enig med Gert Larsen i, at infrastrukturen er problematisk, og at man bør gå i dialog med borgerne, inden man beslutter noget, da der er andre alternativer, hvor infrastrukturen er væsentlig bedre.

Daginstitutionen skal samle de nuværende daginstitutioner i Viskinge og Svebølle, og oprindeligt skulle børnehaven bygges ved det gamle rådhus i Svebølle, men Kalundborg Kommune har modtaget købstilbud på rådhuset og den eksisterende daginstitution. Der har derfor været drøftelser med SBI om at bygge daginstitutionen på arealet nord for løbebanen i stedet. På det foreslåede areal er der opført to mindre bygninger og en container, der anvendes af SBI til opbevaring og ophold. SBI vil gerne flytte bygningerne, men under forudsætning af, at bygningerne kan indgå i en helhed ved klubhuset. 

Institutionskonceptet for Kalundborg 

Børnetalsprognosen for institutioner tilknyttet Svebølle området, herunder Viskinge Børnehus og Børnehuset Troldehøj, viser et fremtidigt behov for plads til 118 børn fordelt på ca. 24 vuggestuebørn og ca. 94 børnehavebørn. Den nye institution skal være omkring 1.500 m2.

Som en del af det igangværende projekt for en ny integreret daginstitution i området Buldervang, er der, udover et design til det konkrete areal, arbejdet med at det skal danne grundlag for et samlet koncept til kommende og fremtidige institutioner i Kalundborg Kommune.

Daginstitutionen skal højst sandsynligt bygges længst mod vest således, at træningsbanen ved siden af kan give nogle spændende muligheder for ophold og aktivitet. Det samlede parkeringsbehov bliver tilgodeset ved selve daginstitutionen, ved skolen og ved hallen, hvilket også understøtter forskellige behov i forhold til at bringe og hente børn i området. Der er ligeledes også et omfattende stisystem i området.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0