AnnonceLuk annonce
Ny affaldsordning i Kalundborg Kommune

11-06-2018

Alle husstande skal fra 2020 have to affaldsbeholdere stående ved husstanden. Modelfoto: Jokum Tord Larsen.

Af Jens Nielsen

Borgerne i Kalundborg Kommune skal fra 2020 til at sortere husholdningsaffaldet i flere kategorier, det betyder bl.a. at alle fremover skal have to affaldsbeholdere stående ved husstanden.

For at nå det nationale mål om 50% genanvendelse i 2022 skal borgerne sortere flere genanvendelige materialer fra restaffaldet med fokus på papir, pap, metal, plast og glas.

På Teknik- og Miljøudvalgets sidste møde har udvalget besluttet at arbejde videre med en løsning hvor så mange som muligt af de fem genanvendelige fraktioner til husstandsindsamling indsamles, ved kun at tilføje én ekstra beholder ved husstanden.

Den eksisterende ordning med hustandsindsamling af rest- og bioaffald samt indsamling af glas i kuber, som er opstillet ved de fleste supermarkeder, fastholdes. Kuber til papir nedlægges og overgår til husstandsindsamling. Husstanden får dermed én ny 240L dobbeltbeholder til indsamling af papir/karton i det ene rum og metal/plast i det andet rum med tømning hver 4. uge. Ved boligblokke opsættes 660L beholdere.

Genanvendelsesprocenten vil i dette scenarie stige fra 41,5% til 48,8%. På genbrugspladserne i kommunen vil containerne til stort og småt brændbart blive afviklet sidst i 2018 og der bliver opsat containere til indsamling af bøger og tekstiler. Dette vurderer ARGO til samlet at bidrage med 5%-point til genanvendelsesprocenten.

Teknik- og Miljøudvalget skal på deres møde i september tage stilling til det endelige design af ordningen, og i oktober måned vil borgerne kunne se hvordan ordningen fungerer ved en række fremvisninger på offentlige pladser rundt om i kommunen.

Der arbejdes hen imod en endelig politisk godkendelse i december af den nye affaldsordning, så ordningen kan udbydes i 2019, og indsamlingen hos husstandene påbegyndes i efteråret 2020.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0