AnnonceLuk annonce
Ny Vesthavn.

03-05-2017

Læserbrev: Ny Vesthavn.

Gennem årtier har kommunen opkøbt store arealer for at sikre plads til erhvervsvirksomheder, som ønsker at etablere sig her, det være sig fabrikker, industri og servicevirksomheder - og også arealer til boligområder.

Og det er godt!

Det er rettidig omhu.

Og ingen har stillet spørgsmål ved, at kommunen har brugt penge på det - - investreinger kalder man det. Ingen har f. eks. krævet at få at vide, hvor mange virksomheder, der har tilkendegivet ønsker om at erhverve arealer.

Derfor virker det jo mærkværdigt med den strøm af kritiske læserbreve i Nordvestnyt i den senere tid - - - alle er dog skrevet af de samme 3 vedholdende personer, som prøver at skabe tvivl om fornuften i etablering af Ny Vesthavn. F. eks. vil een af "skribenterne" have dokumenteret, hvor mange virksomheder, der "konkret" ønsker at slå sig ned i Ny Vesthavn. - Og nej, til orientering, - skibene, der ligger i Kirkebugten ligger IKKE og venter på Ny Vesthavn....

Een af de andre "skribenter" er åbenbart meget regnskabskyndig, og forholder sig kritisk til havnens regnskaber, og drager den konklusion, at med den omsætning der er,  er der ikke basis for at "byggemodne" (jf. min indledning). De fleste er dog klar over, at når Ny Vesthavn er etableret, kommer der nye virksomheder, som skaber aktiviteter - - og indtægter til regnskabet. Det er jo ikke den omsætning, der p.t. er i Kalundborg Havn, der skal skabe overskud i Ny Vesthavn.

De 3 skribenter nævner Køge Havn som et lysende eksempel med stor omsætning og stort overskud og med en havneudvidelse, der skal stå klar i 2022, hvor der allerede er udlejet 60 %, og forhåndsreserveret yderligere 20 %.

I læserbrev den 27 april stiller Per Jensen, Geo Østergaard og Erik Dannenberg sig til rådighed til at øse af deres ekspertise med yderligere oplysninger (de fleste har jo erfaring m.h.t. havnedrift, idet de kan følge havnevirksomheden fra deres vinduer).

Det vil jeg benytte mig af!

Jeg vil gerne vide, hvor stor en del af omsætningen og overskudet på Køge Havn skyldes færgefarten?

De virksomgheder, der har lejet de 60 % af havneudvidelsen, er det virksomheder, der allerede ER etableret i Køge?  - og hvor stor en del er til færgefarten?

Er der virksomheder iblandt lejerne af de 60 % eller dem som har reserveret arealer, som IKKE i forvejen er etableret i Køge, men som allerede her 5 år før færdiggørelsen af havneudvidelsenallerede har meldt ud, at de vil flytte til Køge?

Med venlig hilsen

- og håbet om et fyldestgørende svar,

Svend Olesen

Agerhønevej 9

4400 KalundborgFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0