AnnonceLuk annonce
Ny Havnepark giver store P-problemer for patienter til sundhedshus

10-04-2017

Ejerne af Grand Ejendomme Jens og Erik Ebdrup er utilfredse med den måde Kalundborg Kommune håndterer parkeringsproblemerne for de gangbesværede. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Udformningen af Den Ny Havnepark giver kæmpe udfordringer for patienterne til Grand bygningen, der er alt for få parkeringspladser mener læger og behandlere. Der er nok P-pladser, siger kommunen.

Den Nye Havnepark, som er under opførelse hvor den gamle DLG silo lå, er endt som nærmest et mareridt for patienter, læger og behandlere i Grand bygningen, som ligger lige over for Havneparken.

Problemet er alt for få parkeringspladser, især pladser helt tæt på indgangen.

Der er omkring 500 patienter som besøger Grand hver dag, heraf er omkring de 100 gamle og dårligt gående, men i den nye plan for Havneparken er der kun otte parkeringspladser lige over for Grand, samt få handicappladser lige ud for Grand.

”Vi har rigtigt mange gamle patienter og mange som er dårligt gående, og der er mange som har brug for at kunne parkere tæt på, så det er et kæmpe problem at der er så få parkeringspladser”, siger Katrine Vibe, som er praktiserende læge.

Ejerne af Grand Ejendomme, Erik og Jens Ebdrup har i tre år været i dialog med Kalundborg Kommune om parkeringspladserne.

Inden siloen blev revet ned lejede de et areal ved siloen til 60 p-pladser, den aftale er nu opsagt på grund af Havneparken, og siden er der afholdt en lang række møder, og der er skrevet mange breve frem og tilbage.

”Hele den her sag den er behandlet af historieløse embedsmænd, som ikke har deres bopæl i kommunen og som ikke har føling med hvad der foregår. Der er ingen imødekommenhed, der er ingen samarbejdsvilje  overhoved”, siger Erik Ebdrup, og fortsætter,

”Der har været så megen snak, vi må også i fællesskab, vi må søge løsninger, og vi skal nok, vi må indpasse, men der er faktisk ingen dialog”.

Og Jens Ebdrup supplerer,

”Kommunen skriver bare, der er nok p-pladser, uden på nogen som helst måde at tage stilling til at det er dårligt gående patienter, det er ikke nævnt et eneste sted hvad problemet egentligt er, der er ikke lavet nogen undersøgelser af behovet for p-pladser, det er skrivebordsarbejde fra start til slut”.

Parkeringsbehovet er opfyldt

I et brev til ejerne af Grand Ejendomme henholder Kalundborg Kommune sig til bygningsreglementet krav om at sikre tilstrækkelig parkeringspladser på egen grund.

I den nye situation har det hele tiden været en opgave for Grand ejendomme at overholde kravet til at sikre parkeringspladser på egen grund. Det er ikke muligt at opretholde de samme parkeringsmuligheder på offentlige arealer, som Grand ejendomme havde med Kalundborg Havn, står der i brevet.

”Det er en dårlig løsning at etablere flere parkeringspladser på arealet som skal rumme Havneparken, måske løsningen kunne være at medarbejderne i området fandt andre parkeringsmuligheder, så de pladser der er ved Havneparken kunne benyttes af patienterne, faktisk så er der parkeringsmuligheder på lige fod med andre steder i byen”, siger Michel van der Linden, direktør i Kalundborg Kommune, og fortsætter,

”Grand Ejendomme har selv en opgave i at få etableret flere parkeringspladser”.

Ikke imponeret

Ejerne af Grand Ejendomme er på ingen måde imponeret af svaret fra Kalundborg Kommune,

”Vi har en formodning om at der sidder en forvaltning som siger til politikerne, vi har styr på det med parkeringspladserne, der er dem der skal være, og så godkender politikerne det, men de aner ikke hvad det er de gør”, siger Jens Ebdrup, og Erik Ebdrup supplerer,

”Det er utilstedeligt det her, en fornuftig Kalundborg borger som sidder i Kommunalbestyrelsen ville aldrig nogen sinde acceptere det her”.

Har løsningen klar

Erik og Jens Ebdrup har foreslået Kalundborg Kommune at der etableres yderligt 30 parkeringspladser på Havnepark arealet, en såkaldt multiplads som i hverdagen kan bruges til parkering og i aften og weekend bruges til en række af andre aktiviteter, som kræmmermarked, basketball, folkedans, eller andre lignende aktiviteter. Der er fremsendt tegninger og forslag til Kalundborg Kommune, men som der endnu ikke har været et svar på.

Onsdag i næste uge mødes Erik og Jens Ebdrup med borgmester Martin Damm, her håber ejerne at der kan findes en løsning til glæde for såvel patienter som brugere af den nye Havnepark.  

Fakta:

Grand er Kalundborg Kommunes centrum for autoriserede behandlere, der er 29, og ca. 8.000 af kommunens borgere har læge her, mange flere kommer til speciallægerne og fysioterapi centeret med 14 fysioterapeuter. De fleste dage kommer der ca. 500 patienter til behandling på Grand. Af disse 500 skønnes at ca. 25 % ikke kan gå ret langt.Klik her for at se billederFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0