AnnonceLuk annonce
Nu åbner vaccinationscentret i Kalundborg

02-03-2021

Af Jens Nielsen

Fra uge 10 åbner Region Sjælland 11 nye vaccinationscentre, bl.a. i Kalundborg. I første omgang er tilbuddet specifikt henvendt til netop de særligt sårbare borgere, som har vanskeligt ved at køre hen til et af regionens seks allerede eksisterende vaccinationscentre. De 11 nye centre sikrer, at denne gruppe borgere allerede fra næste uge kan blive vaccineret i deres egen kommune, tæt på eget hjem. Senere, når regionen modtager større leverancer af vacciner, så vil alle borgere kunne modtage vaccination lokalt.

Særligt sårbare borgere i Region Sjælland har brug for et vaccinationstilbud, der er specialdesignet til netop dem. Jo længere de har til nærmeste vaccinationscenter, jo mere besværligt og jo større er risikoen for, at de fravælger vaccination.

Regionens aktuelle initiativ er derfor tilpasset de mennesker, Sundhedsstyrelsen definerer som gruppe 2 og 3, det vil sige borgere over 65 år med pleje og hjælp i hjemmet samt borgere over 85 år. Netop disse grupper tilbydes nu, fra uge 10, vaccination på et vaccinationscenter i deres egen kommune.

I Kalundborg Kommune er vaccinationscentret placeret på Hareskovvej 13, samme sted som Region Sjælland foretager corona test.

”Her og nu gælder det udelukkende for den gruppe af borgere, der har allermest brug for vaccination tæt på eget hjem. Vi giver dem et særligt tilbud, fordi afstanden til et af de seks eksisterende vaccinationscentre kan være den barriere, der forhindrer vaccination – det vil vi ikke tillade. Som region har vi pligt til at yde en ekstra indsats for netop denne gruppe borgere,” siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

Region Sjælland vaccinerer allerede og har vaccineret mange sårbare ude i kommunerne på plejecentre, sociale institutioner og pop-up vaccinationssteder. Og nu tager regionen så de fysiske vaccinationssteder i brug i alle kommuner, også i Kalundborg Kommune.

Få stikket i et vaccinationscenter tæt på dig

Region Sjælland har i forvejen seks vaccinationscentre i eller tæt på de større byer. Vaccinationscentrene i de øvrige 11 af regionens i alt 17 kommuner er etableret og åbnes nu op, i første omgang til gruppen af særligt sårbare borgere.

” Vi ønsker at tilbyde denne nære og lokale løsning til alle borgere, og vi er klar til det, men desværre har vi ikke vacciner nok til det endnu. Jeg er samtidig glad for, at vores gode samarbejde med kommunerne igen gør det muligt at yde et særligt, skræddersyet tilbud til de borgere, der har mest brug for hjælp. Vi har netop aftalt med alle 17 kommuner, at vi vil række ud og booke en tid til disse borgere,” siger Heino Knudsen.

Senere, når Region Sjælland modtager vacciner i langt større antal, vil mange flere borgere i regionen kunne blive vaccineret i et vaccinationscenter i deres egen kommune.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0