AnnonceLuk annonce
Novo Nordisk investerer 150 mio. kr. i Kalundborg

25-05-2020

Novo Nordisk investerer DKK 150 millioner i en ny produktionslinje i Kalundborg.

Med udvidelsen får Novo Nordisk i Kalundborg endnu en vigtig rolle i fremstillingen af fremtidens produkter. Investeringen dækker over etableringen af en helt ny produktionslinje, hvor Novo Nordisk i Kalundborg i fremtiden skal pakke tabletter – Novo Nordisk seneste satsning inden for diabetescare.

I forvejen produceres selve de aktive ingredienser til alle diabetesprodukter samt flere biofarmaceutiske produkter på Novo Nordisk i Kalundborg, ligesom Kalundborg allerede i dag har produktionslinjer, hvor eksisterende diabetes- samt biofarmaceutiske produkter monteres og pakkes.

Endnu en stor investering

I februar annoncerede Novo Nordisk investeringer for DKK 800 mio. i produktionsfaciliteterne i Kalundborg ifm. ombygning og udvidelse af disse, så de i fremtiden kan producere både eksisterende samt næste generations diabetesprodukter. Disse projekter forventes afsluttet i 2022. Investeringen på DKK 150 mio. kan lægges til de tidligere annoncerede investeringer. Den nye produktionslinje til pak af tabletter skal være klar til levering til markedet i første halvår 2021.

Styrket tilstedeværelse

”Investeringen i den nye produktionslinje er med til at understrege Novo Nordisks ambition om en fortsat styrket tilstedeværelse i Danmark og Kalundborg. Novo Nordisk producerer i dag ca. halvdelen af verdens insulin i Kalundborg, og vi har været til stede i Kalundborg i 50 år. Alene fra årtusindeskiftet har Novo Nordisk investeret mere end DKK 16 mia. i Kalundborg, der er en hjørnesten i det globale produktionsnetværk,” siger Michael Hallgren, produktionsdirektør, Novo Nordisk Kalundborg.

Nye kolleger til stærkt team

Michael Hallgren uddyber, at der med investeringen følger omkring 20 nye stillinger primært målrettet akademikere og specialister, hvoraf ca. halvdelen er toårige projektstillinger og den anden halvdel er faste stillinger. Fx skal virksomheden nu ud og finde nye kompetencer inden for automation/IT, facility og utility, produktionssupport, kvalificering og validering samt træning.

”Vi glæder os rigtig meget over, at Novo Nordisk Kalundborg har fået endnu en vigtig rolle i fremstillingen af fremtidens produkter. Vi har i forvejen stærke kompetencer og god erfaring på færdigvareområdet i Kalundborg, og derfor har vi også et rigtig godt udgangspunkt for at byde nye kolleger velkomne til et stærkt team og nye, spændende opgaver.”

Michael Hallgren nævner, at de cirka 20 nye stillinger ikke er eneste mulighed for at finde et spændende arbejde som akademiker eller specialist på Novo Nordisk i Kalundborg, hvor der lige nu er omkring yderligere 20 tilsvarende stillinger åbne.

Om Novo Nordisk Kalundborg

Novo Nordisks produktionssite i Kalundborg blev etableret i 1969 og dækker i dag et areal på 1.200.000 m2. Novo Nordisk Kalundborg beskæftiger omkring 3.000 medarbejdere, og produktionsfaciliteterne i Kalundborg udgør en hjørnesten i Novo Nordisks globale produktion. Her produceres 50% af verdens insulin samt en række biofarmaceutiske produkter. Derudover pakkes og monteres eksisterende diabetes- samt biofarmaceutiske produkter og i fremtiden også tabletter i Kalundborg.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0