AnnonceLuk annonce
Pionerer hædret 

25-10-2018

Af Gitte Korsgaardgitte@tv-kalundborg.dk   

I går modtog Kalundborg Symbiose den hæderfulde WIN WIN Gothenburg Sustainability Award. Det er en pris, der tidligere er blevet tildelt bl.a. Kofi Annan, Al Gore og Gro Harlem Brundtland.

I mere end 45 år har Kalundborg Symbiose eksisteret, som et helt unikt partnerskab, der forbinder industrier samt offentlige og private aktører med hinanden med cirkulær produktion og bæredygtighed, som omdrejningspunkt. Partnerskabet har høje ambitioner for den fortsatte udvikling af symbiosen, og er altså nu også prisvinder.

I juryens motivation står bl.a. ”As a pioneer within the field, the Kalundborg Symbiosis has shown the way for many other industrial clusters, inspiring businesses all around the world”. 

Fortiden tegner fremtiden

”Vi er meget glade og stolte over, at modtage den hæderfulde pris. Partnerskabet bygger på sund fornuft og samarbejde, men også på en omfattende tillid mellem partnerne. En tillid til, at man kan dele udfordringer med hinanden og finde fælles løsninger, der skaber værdi for alle involverede parter. I dag er der 22 forskellige strømme i symbiosen, hvoraf mange har eksisteret i årevis. Partnerskabet udvikler sig hele tiden, og økosystemet ændrer og fornyer sig. At det netop er i år, at vi vinder denne pris, er af særlig betydning, idet vi sidste år udviklede en ambitiøs plan, hvor vi besluttede, at partnerne inden 2025 vil have implementeret minimum 10 nye projekter. Vi har allerede iværksat tre, så det tegner godt for symbiosens fremtid,” siger Michael Hallgren, der er bestyrelsesformand i Kalundborg Symbiose samt produktionsdirektør på Novo Nordisk Kalundborg, der i går var i Göteborg for at modtage prisen på vegne af virksomhederne i partnerskabet. 

For nylig er der fx etableret et biogasanlæg, hvori der udnyttes restprodukter fra flere partnere. Desuden pågår der netop nu en konvertering af Asnæsværket fra kul til biomasse, der skal sikre grøn procesdamp til industrien fra 2019. 

Nye muligheder

Morgendagens symbioseprojekt starter måske et helt andet sted end tidligere, godt hjulpet på vej af veletablerede netværk. Senest har bestyrelsen inviteret projekt Biopro til at deltage i udviklingsarbejdet for mere bæredygtig produktion. På den måde skabes der nu koblinger til førende universiteter og start- up virksomheder, således at potentiale kan udnyttes, ikke kun af partnerne selv, men af en helt nystartet teknologivirksomhed eller som et studieprojekt. 

Samarbejdet betaler sig

Kalundborg Symbiose har gennemført en livscyklusanalyse af alle eksisterende strømme, baseret på data fra 2015, fordelt på vand, energi og materialer. Analysen giver overblik over økonomiske og miljømæssige besparelser – og den sammenligner to senarier; produktion med og uden symbiose. Den viser, at virksomhederne på årsbasis sparede 182 millioner kroner på bundlinjen ved at arbejde sammen, mens den samfundsøkonomiske gevinst var 106 millioner kroner. Der er med andre ord konkurrencekraft at hente for virksomhederne, mens det offentlige kan spare penge fx på investeringer i håndtering af affald. Når den fulde konvertering af Asnæsværket er gennemført i 2019, betyder det en reduktion på 635.000 tons udledt CO2 - eller hvad der svarer til knap 40.000 danskeres gennemsnitlige udledning. Samarbejdet betaler sig altså også for miljøet. 

Fakta om Kalundborg Symbiose

Kalundborg Symbiose er et ressourcesamarbejde mellem en række aktører i Kalundborg. I den industrielle symbiose bliver én virksomheds reststrøm eller biprodukt anvendt som en ressource i en anden virksomheds produktion. Virksomhederne arbejder også sammen ved at investere i fællesskab, fx i nye produktionsanlæg til vedvarende energi. Samarbejdet har eksisteret i mere end 45 år, og der udveksles i dag 22 forskellige ressourcestrømme mellem de seks private virksomheder og tre offentlige aktører Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0