AnnonceLuk annonce
Nødpasning i Kalundborg Kommune

12-03-2020

kontakt@tv-kalundborg.dk

Fra mandag den 16. marts lukker skoler og dagtilbud i Kalundborg Kommune. Der vil være nødpasning for 0 - 9 årige børn af forældre med særligt kritiske arbejdsopgaver i det private og offentlige. Men der tænkes også på nødpasning til de børn af forældre, der ikke har en decideret kritisk funktion.

Nødpasning for børn i alderen 0-9 årige er målrettet de familier, hvor forældrene har særligt kritiske arbejdsopgaver i det private og offentlige. Det kan være mange kritiske opgaver inden for sundhed, produktion, transport, politi, handel, pasning osv. Derudover er der også nødpasning til børnene ved de forældre, som ikke kan få øvrig pasning, men som ikke har decideret kritiske funktioner.

"Det er vanskeligt at sætte en entydig streg for hvem, der er omfattet af nødpasning, og hvem der ikke er. Der appelleres til almindelig ansvarlighed i forhold til anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen," udtaler direktør for Børn- og Ungeområdet, Michael Gravesen.

I dagtilbuddene er der nødpasning ved den almindelige dagplejer, vuggestue og børnehave. Altså på den sædvanlige matrikel, som man kender. Det er vigtigt, at alle forældre aftaler nødpasningsbehovet inden weekenden med sit dagtilbud, således, at hver børnehave, dagplejer og vuggestue kan tilrettelægge en minimumsbemanding.

I folkeskolerne vil der være en nødpasning til de op til 9-årige elever. Tilbuddene opretholdes i Inklusionscentrene, Kathøj/Svallerup og Sigrid Undset som normalt for alle elever uanset alder.

Nødpasningen følger åbningstiderne i SFO’en. Skolebusserne kører på almindelig vis. Forældre med elever til specialkørsel bedes give tilbagemelding om kørselsbehov de næste 14 dage. Det er vigtigt, at alle forældre inden weekenden giver en tilbagemelding til sin skole om pasningsbehovet, således hver skole kan tilrettelægge en minimumsbemanding. Herunder også tilrettelæggelsen af fjernundervisning med mere. 

”Vi vil tilstræbe, at alle elever skal have så meget undervisning som muligt i den periode, hvor de ikke skal møde fysisk op på skolen. Det er vigtigt, at eleverne, og navnlig de ældre elever, her får de bedste muligheder for at få undervisning, der hvor de nu er. Det handler om at anvende online undervisningsmidler, projekter, læsning af romaner, klog brug af Aula, læringsplatform blot for at nævne nogle få,” siger Michael Gravesen. Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0