AnnonceLuk annonce
Nej til nyt supermarked

28-03-2019

Projekudviklerens placering af et supermarked ved Ugerløse, som der nu er sagt nej til.

Af Jens Nielsen

Det blev et nej til at fortsætte planprocessen for et nyt supermarked i det stærkt trafikkerede kryds ved Ugerløse, på Slagelse Landevej (rute 22).

Kommunalbestyrelsesmødet for marts blev et længere et af slagsen, hele tre timer tog den åbne dagsorden. Et af de punkter som tog rigtig lang tid var dagsordenens punkt 16, ’Beslutning om videre planlægning for dagligvarebutik - Ugerløsevej 2b, 4400 Kalundborg’.

Det er projektudvikler Internorr, som har anmodet Kalundborg Kommune om at få lov til at opføre et supermarked på hjørnet af Ugerløsevej og Slagelse Landevej (rute 22), et af kommunens allermest trafikkerede kryds.

Der har været stor modstand mod projektet, ikke mindst fra Hvidebæk Lokalråd, som mener at det vil gå ud over det eksisterende handelsliv i Ubby og i Rørby.

Sagen har været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget og i Økonomiudvalget, her har blå blok sagt nej til at fortsætte planprocessen, mens rød blok mente at sagen skulle diskuteres i kommunalbestyrelsen, og det blev den så onsdag.

Det blev en lang debat på hele 45 minutter, for og imod at opføre et supermarked i det stærkt trafikkerede kryds, og lige netop trafikken var begrundelsen for at blå blok sagde nej, mens rød blok mente at det var en god ide at lade supermarkedet opføre, og henviste bl.a. til den gennemførte trafikanalyse, som konkluderer, at dagligvarebutikken vil generere en øget trafik i krydset ved Slagelse Landevej og Ugerløsevej. Analysen vurderer imidlertid, at den øgede trafik ikke har et omfang, der fordrer fysiske ændringer af vejforløbet. 

Venstre, minus Karl-Åge Hornshøj Poulsen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Åse Due (S), stemte ja til at stoppe planprocessen, mens Socialdemokratiet, minus Åse Due, Enhedslisten SF og Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), stemte nej.

Dermed er der flertal for at stoppe planlægningen af et nyt supermarked i det trafikerede kryds, Ugerløsevej, Slagelse Landevej, Dyssevej.

Hele debatten fra kommunalbestyrelsesmødet kan ses på kommune tv. 

https://kalundborg.kommune-tv.dk/watch/3250Klik her for at se billederFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0