AnnonceLuk annonce
Nej tak til sammenlægning af Ungdomsskolen og Musisk skole.

03-05-2017

Læserbrev: Nej tak til sammenlægning af Ungdomsskolen og Musisk skole.

På dagsorden til onsdagens udvalgsmøde i Børn & Familieudvalget i Kalundborg, er der forslag om sammenlægning af Musisk skole og Ungdomsskolen i Kalundborg. Dette sker til trods for den analyse der er udarbejdet de seneste måneder. Analysen var bestilt som en hensigtserklæring, af en af budgetforligspartierne i årets budget ( ophav endnu ukendt ), og resultatet af analysen og anbefaling fra arbejdsgruppen, kan læses i analysen.

De respektive bestyrelser i Musisk skole og i Ungdomsskolen fraråder på det kraftigste en sammenlægning. Musisk skole er en skole med et meget stærkt talentarbejde og skolens undervisning er baseret på høj brugerbetaling. De unge i Musisk skole er musikglade og tiltrukket af en høj musisk professionalisme. 

Ungdomsskolens aktiviteter er også for dem, men særligt for alle de andre unge, med alverdens andre interesser i ungelivet. Skolens aktiviteter er gratis for de unge i Kalundborg og skolen tilbyder helt andre aktiviteter der langt fra er forenelige med Musisk skoles. En sammenlægning vil betyde at mange af de unge som ikke har råd til at betale for aktiviteter, formentligt vil forsvinde ud af skolen.

De unge der frekventere skolerne to meget forskellige grupper, med forskellige krav, ønsker og behov. Alt dette skydes ned med forslaget der skal drøftes onsdag i Børn & Familieudvalget.

Det ser ud som om nogen helt bevidst ønsker Ungdomsskolen lukket og en besværlig bestyrelse nedlagt. Hensigtserklæringen har betydet at skolens bestyrelse de seneste seks måneder har været ude af stand til at agere aktivt, blandt andet i forhold til ansættelse af ny leder i Ungdomskolen.

Som formand for bestyrelsen i Ungdomsskolen, er det min klare opfattelse at en sammenlægning vil ødelægge det gode ry som Musisk skole har med talent- og elitearbejde, samt at Ungdomsskolens store arbejde ude i kommunen, med unge der har helt andre behov. En sammenlægning vil udvande den høje faglighed der præger begge skoler, og som er så vigtig i arbejdet med de unge.

Det er en trist sag for de unge og for det fremtidige ungeliv i Kalundborg.

Jesper Hjelm Kristensen, Medlem af kommunalbestyrelsen og Formand for Ungdomsskolens bestyrelse.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0