AnnonceLuk annonce
Nationale partiers valgreslutat i Kalundborg.

10-06-2019

 

Læserbrev:

Nationale partiers valgreslutat i Kalundborg

Ved indlæg i TV-Kalundborg har en vis Hr. P-H. Gossmann (PHG) 8 JUN 2019 angiveligt reflekteret over valgresultatet i Kalundborg. Ved nærmere eftersyn af resultaterne for de nye nationale partier Nye Borgerlige (NB/Liste D)) og Stram Kurs (SK/liste P) konkluderer han “Kalundborg har udviklet sig til en halvfacistisk rotterede”. De nationale partier inklusiv Dansk Folkeparti (DF/Liste O) fik samlet ialt 10.191 stemmer ud af ialt 52.314 stemmer. DF fik 6.873 stemmer, NB fik 1.487 stemmer og SK fik 1.831 stemmer. Når Hr. PHG går sig en tur på gaden i Kalundborg må han altså se i øjnene, at hver femte person han møder efter Hr. PHGs opfattelse har stemt “forkert”. Hvad værre er det bliver formentlig endnu slemmere fremover, trods Hr. PHGs manende advarende ord. Det fremgår helt klart af indlægget, der vidner om en vis mental forvirring og ubalance hos skribenten, at han ikke har forstået nogetsomhelst omkring den politiske forandring, der gennem nogen tid har været under udvikling i Kalundborg og iøvrigt i hele landet. Ud over det ganske Europa har de nationale partier, under presset af en løbsk indvandring, især fra Mellemøsten, vundet stor vælgermæssig opbakning.

I sin fremstilling har han i sin forvirring fået inddraget familien Dannenbergs politiske holdning. Vi er ydmyge overfor den betydning Hr.PHG således tillægger os men tror ikke opfattelsen holder for en nærmere prøvelse. Alligevel findes det nødvendigt med nogle opklarende bemærkninger til de i indlægget rejste spørgsmål, der måske rummer en skjult antagelse om facistiske tendenser i familien Dannenberg.

Kernesubstansen i Hr. PHGs indlæg vedrører de gode valgresultater, der blev opnået af de nationale partier Nye Borgerlige og Stram Kurs. Hr.PHG karakteriserer disse  fuldt lovligt opstillede partier og deres vælgere som “halv-facister”. Intet kunne være mere forkert. hr. PHG er åbentbart ikke så velbevandret i historien, at han er vidende om at facisme og nazisme udspringer af venstrefløjsbevægelser og følgelig er i kategori med kommunismen. De nye nationale partier har absolut ingen relationer til disse forbryderiske venstrefløjsbevægelser eller ideologier, der har forvoldt så enorme skader på lande og mennesker. Familien Dannenberg bekender sig åbent til Nye Borgerlige, der står for en meget nødvendig ny holdning til de seneste 40 års indtog af fremmede fra især Mellemøsten. Indtil nu har det været menneskesmuglere, der har stået for indvandringen i Danmark hvor deres “kunder” er blevet installeret varigt i det danske velfærdssystem. Dette fremmedproblem har nu antaget dimensioner, der kalder på løsninger til hindring af at, danskere af afstamning og kultur bliver et mindretal i deres egen hjemstavn Danmark. Udover den truende befolkningsudskiftning er der tillige omfattende økonomiske konsekvenser af de fremmedes ophold. Officielle tal anslår, at de fremmedes underhold lægger beslag på ialt 33 milliarder kr. årligt; penge der langt bedre kunne finde anvendelse til velfærden for den danske del af befolkningen. Venstrefløjspartierne har iøvrigt under hele valgkampen peget på hvor mange midler, der mangler til velfærden. At de fremmede således skulle udgøre et stærkt ønsket tilskud til arbejdsstyrken i Danmark har således intet på sig. Trods de herskende gode tider i Danmark vandrer, der stadig mange fremmede rundt uden at bestille noget. Hverken på arbejdsmarkedet eller i skolesystemet kan de fremmede generelt klare sig. De fremmedes antal truer nu alvorligt den samfundsmæssige sammenhængskraft. Et tydeligt tegn ses i skolevæsenet hvor de såkaldte “brune gymnasier” bliver endnu brunere da de hvide elever søger til andre gymnasier hvor de ikke er i mindretal. Der kan også konstateres en omfattende udvikling indenfor friskolerne antalsmæssigt. Det er egentlig også bemærkelsesværdigt, at notere at Helle Thornings og Mette Frederiksens børn skulle gå i privatskole og derved ikke fik mulighed for at opleve kulturmødet i Folkeskolen

Disse forhold er det enkle udgangspunkt for de nye nationale partiers programmer og virke til gavn for den danske del af befolkningen. Denne nye holdning har bredt sig helt ind i de etablerede patiers rækker inklusive Socialdemokratiet, der omsider efter mange tabte valg, har indset hvad vælgerne kræver. Danmark er ikke og skal ikke være et indvandringsland.

Overalt i Europa, hvor følgerne af den uhæmmede indvandring, især fra Mellemøsten, mærkes er den politiske udvikling den samme som i Danmark. I Frankrig har man således indført en permanent undtagelsestilstand på baggrund af talrige terroranslag med mange dræbte. I Danmark er det endnu ikke gået vidt, men der er mange tydelige tegn på en høj terrortrussel: Koranklodser i gaderne, militær bevogtning af institutioner og skoler i København og PET-beskyttelse døgnet rundt af politikere, kunstnere og andre der blot har tilladt sig at benytte deres Grundlovssikrede ytringsfrihed. Som under den nazistiske besættelse overfaldes jøder på gaden, dødelige skudattentater ved Krudttønden og Synagoen i København, et afværget attentat mod Jyllands Posten i København hvor personalet skulle være halshugget og hovederne smidt ud af vinduerne, helt så heldige var de to piger fra Danmark og Norge på vandretur i Marokko ikke, de fik skåret hovedet af og videofilmet. Efter en træg politisk proces er der nu politisk enighed om, at bevogte Danmarks grænse mod syd- delvist. Disse mange eksempler har i modsætning til det af PHG anførte bidraget til den bekymring, der nu hersker i befolkningen. Hr.PHG mener , at denne bekymring er ganske uberettiget- enten er han fuldstændig fra koncepterne ellers også fremlægger han sagen mod bedre viden.Lidt svært at afgøre. Det må iden forbindelse medgives ham, at man ikke kan pligtes over sine evner. Disse oplistede forhold, der er gældende virkelighed i dagens Danmark, har rejst den folkestemning i den danske del af befolkningen, der nu til Hr. PHGs fortvivlelse bringer de nationale partier i Folketinget hvor kampen mod islamismen vil blive ført til ende.

Som udgået af en familie med mange aktive deltagere i Modstandsbevægelsen under den nazistiske besættelse har det været ganske naturligt for familien Dannenberg, at støtte op om Nye Borgerlige for at rette op på de etablerede partiers enorme svigt overfor den danske befolkning, ganske som det skete under Anden Verdenskrig.

Familien Dannenberg

 

 Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0