AnnonceLuk annonce
Narko: ”Det feder ikke, og det giver ikke tømmermænd”

14-01-2017

Modelfoto

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

I Kalundborg kan man købe hash og andre euforiserende stoffer lige så let, som man kan i resten af landet – altså let. Forskellen på Nordvestsjælland og resten af landet er dog, ifølge en undersøgelse, at flere unge mellem 16 og 24 år har prøvet hårdere stoffer, hvorimod hashforbruget ligger som på landsplan.

På de forskellige uddannelsesinstitutioner i kommunen, er man opmærksom på, at der er unge, der har et stofmisbrug, og derfor har brug for hjælp. Kalundborg Kommune har derfor i samarbejde med Holbæk og Odsherred Kommune lavede en undersøgelse i 2015 for netop at se, hvordan unge menneskers forbrug af stoffer ser ud i kommunen – også i forhold til resten af landet.

”Det feder ikke, og det giver ikke tømmermænd”

”Vi ved jo, at det sker, og når det gør det, forsøger vi at hjælpe på bedste vis. Vi har en aftale med Misbrugscentret, og har gode erfaringer med det. Vi smider heller ikke bare elever ud, men anbefaler, at skal de fortsætte gymnasiet, og samlet plejer det at give resultat. Netop fordi, der er mange unge, der tager stoffer i dag, laver vi altid stikprøvekontrol til vores fester. På Kalundborg Gymnasium har vi ikke større problemer end andre steder, men derfor skal problemerne selvfølgelig løses alligevel. Det handler om at skabe tryghed og ikke frygt, og det får man bl.a. ved at have en god dialog med elever og forældre,” siger Peter Abildgaard Andersen, der er rektor på Kalundborg Gymnasium og fortsætter:

”Problemet er der jo på landsplan, og selvfølgelig også her. I virkeligheden handler det vel om, at de unge i langt større omfang bruger stoffer, som vi andre brugte alkohol førhen. Jeg har bl.a. hørt argumenterne, at det er billigt, det feder ikke, og det giver ikke tømmermænd.”

Unge i Nordvestsjælland på hårde stoffer

Nordvestsjælland ligger højere, hvad angår hårdere stoffer, og på niveau med resten af Danmark hvad angår hashrygning. ’Ungeprofilen 2015’ er en spørgeskemaundersøgelse om trivsel, rygning, alkohol og stoffer blandt unge i Nordvestsjælland. Undersøgelsen er gennemført på samtlige ungdomsuddannelser samt 10. Klassecentre. Der går i alt ca. 5.700 elever på de 14 skoler, hvoraf 3239 elever har besvaret spørgeskemaet. Det giver en samlet svarprocent på 57 %.

Det er dog vigtigt at huske, at det generelt er gældende for de nationale sundhedsprofilundersøgelser, at der er meget lav svarprocent blandt de unge, og det er ofte de mest ressourcestærke, der deltager i disse undersøgelser.

Bo Espersen, der er leder på Kalundborg 10.klassecenter fortæller, netop, at der er forskel på grupperne.

”Vi flugter med de andre steder, hvad angår misbrugsproblemer af hash mm. Vi har selvfølgelig nogle, der har et problem, men det er heldigvis få, i hvert fald af dem med et dagligt misbrug, for det er jo dem, vi typisk opdager. Dem, der typisk ryger til fest i weekenden, men passer deres skole, dem opdager vi nok ikke. Min erfaring siger mig også, at vi har at gøre med det samme type elever, der får et alvorligt misbrug. De kan ikke passe deres skole, og risikogruppen er klart en svag familie, en svag skolebaggrund, skidte kammerater – i det hele taget en svag social baggrund, der gør, at de ikke er så robuste, og derfor har sværere ved at stå imod fristelserne. Så det er ikke ’festaben’, vi typisk opdager, men derimod det unge menneske, der bruger stofferne som en form for selvmedicinering, fx en elev, der har ADHD, angst, eller andre udfordringer,” siger han og fortsætter:

”Vi har heldigvis ikke mange med misbrugsproblemer, men der er nogen, og dem skal vi selvfølgelig hjælpe på bedste vis.”

Alle uddannelsesinstitutioner i Kalundborg samarbejder med Misbrugscentret, og et forløb sættes i gang for den pågældende unge med et misbrugsproblem.

”Men det er klart, at den unge skal have lyst til at stoppe, for at det skal blive en succes, og vi har prøvet med nogle unge og deres familier, hvor vi har forsøgt at gøre opmærksom på et misbrugsproblem, men hvor både den unge og familien trækker sig, og den unge ender med at stoppe på skolen. Ikke fordi vi smider nogen ud, for det er jo frivilligt at gå her, men fordi vi har konfronteret en familie med noget, de ikke kan håndtere, og så er det lettere at gå sin vej,” fortæller Bo Espersen.

Forebyggelse vigtig

”Derudover er der forebyggende indsatser af forskellig art, og vi har et rigtig godt samarbejde med kommunen. Men det er vigtigt for mig at slå fast, at stoffer ikke er en del af vores hverdag. Vi oplever det indimellem ja, men sådan er det jo desværre over hele landet på uddannelsesinstitutionerne,” siger Bo Espersen.

”Vi ved, at der er problemer med nogle unge rundt omkring, men jeg har snakket med lærerne for både 7., 8. og 9. Klasse her på skolen, og der er ingen alarmklokker, der ringer,” siger Niels Høgsberg, skoleleder på Rynkevangskolen i Kalundborg.

I Kalundborg Kommune kan man, hvis man har et stofmisbrug, eller kender en med et misbrug, søge råd hos Ungerådgivningen på Misbrugscentret.

Læs i øvrigt mere om, hvad erfaringer Misbrugscentret i Kalundborg har gjort sig med de unge og stofmisbrug, mandag på TV-kalundborg.dkFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0