AnnonceLuk annonce
Næste etape af havneparken skal planlægges

23-01-2021

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Torsdag den 28. januar afholder Styregruppen Bynær Havnepark møde, hvor de skal beslutte, hvordan etape 2 af havneparken skal laves. Den oprindelige plan er, at projektet skal påbegyndes i efteråret 2021, og stå færdig i forsommeren 2022.

Når man, i Styregruppen for Bynær Havnepark, skal tage stilling til næste etape af havneparken omhandler dette bl.a. den tidligere omtalte Skibbro, en kajakpolobane og havnebassinet, der skal gøres færdig.

Et firma har udarbejdet et skitseprojekt, ligesom der er lavet to alternativer til udformning af Skibbroen. I skitseprojektet er bl.a. også indregnet udgifter til ny aptering, nye pæle i havnebassinet, vand og strøm til bådepladser, rådgivning og uforudseelige udgifter. Havnebad og kajakpolobane er dog ikke iberegnet i overslaget. Det samme gælder for eventuelle servicefunktioner på broerne, f.eks. toiletter.

Knap 17,2 mio. kr. afsat til projektet

Kommunalbestyrelsen har afsat i alt 16,091 mio. kr. i 2021 og 2022. Dertil kommer et restbeløb fra renoveringen af kajen, hvilket betyder, at der i alt er 17,191 mio. kr. til rådighed. Oprindeligt skulle etape 2 gennemføres med opstart i efteråret 2021 og afslutning forsommeren 2022. Man mener dog, at det er en meget optimistisk tidsplan, der indebærer en risiko for højere priser, idet de bydende entreprenører vil indregne risikoen for dagbøder i deres tilbud.

De tre muligheder

Styregruppen skal tage stilling til projektet samt to alternativer.

  • Bestilt projekt, anslået anlægssum 31,175 mio. kr. Skibbroen er udformet som en lige mole med samme retning som Skibbrogade, der har ført ned til den oprindelige Skibbro. Da Skibbroen ikke ligger vinkelret på kajanlægget, opstår der skæve afskæringer mod havnebad og polobane. Desuden er afstanden til vandet stor.
  • Alternativ 1, anslået anlægssum 32,875 mio. kr. Skibbroen er terrasseret yderligere mod havnebad og polobane, dels for at komme tættere på vandet, dels for at undgå den skæve afskæring.
  • Alternativ 2, anslået anlægssum 35,57 mio. kr. Forslaget er som Alternativ 1, men med den tilføjelse, at Skibbroen er væsentligt bredere mod øst. Opbygningen sker ved, at der etableres en spunscelle som en del af konstruktionen. Resten af konstruktionen er pælebåren som det øvrige anlæg.

Selvom styregruppen vælger kun at gennemføre 1. etape af skitseprojektet, er det nødvendigt at kommunalbestyrelsen skal give en supplerende bevilling.

Renovering og ombygning af havnen er inddelt i tre faser, og ser således ud:

  • 1. etape omfattede renovering af kajen syd for havneparken og kajen vest for kassehusene og op til Vestre Havnevej. Arbejdet er gennemført.
  • 2. etape omfattede renovering og udvidelse af de ydre værker, så der kunne skabes roligt vand i havnebassinet. Langebro og estakaden mod vest, genopføres, der opføres en Skibbro og en estakade mod øst og der opføres en bølgeskærm ud for den nye indsejling til havnebassinet. Indretningen af havnebassinet tager afsæt i placering af havnebad og kajakpolobane mod Skibbroen. Det skitseprojekt der fremlægges nu omhandler etape 2.
  • 3. etape omfattede renovering af kajen syd for Vestre Havnevej. Dette arbejde blev udbudt som option sammen med etape 1. De indkomne priser var så fordelagtige, at Kommunalbestyrelsen fremrykkede anlægsmidlerne, så etapen blev gennemført sammen med etape 1.

Når styregruppen har besluttet sig for, hvilket at forslagene de vil arbejde videre med, sendes sagen videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på, at der bevilges de nødvendige midler til gennemførelse af etape 2.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0