AnnonceLuk annonce




Næste analyse af en Kattegatforbindelse går i gang

07-06-2020

I den første forundersøgelse er både Røsnæs og Asnæs i spil som korridor til en Kattegatforbindelse.

Det største infrastrukturprojekt på tegnebrættet nogensinde i Danmark er nu ét skridt nærmere en realisering. I kølvandet på første fase af forundersøgelsen til en fast Kattegatforbindelse skal den rådgivende ingeniørvirksomhed Cowi nu være med til at udarbejde et mere detaljeret beslutningsgrundlag for, hvor Kattegatforbindelsen bedst kan etableres både på land og over hav. Opgaverne udføres for Vejdirektoratet, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Sund & Bælt.

Trafikken mellem Øst- og Vestdanmark, som i dag primært foregår via Storebæltsforbindelsen og Fyn, er steget markant de senere år. Her kan etableringen af en fast Kattegatforbindelse være med til at styrke mobiliteten, øge forsyningssikkerheden og gøre det hurtigere at rejse mellem Danmarks to største byer, København og Århus.

I marts i år afleverede Cowi resultaterne af forundersøgelsens første analysefase. Her undersøgte Cowi mulighederne for en ren vejforbindelse og en kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat ad forskellige korridorer fra Midtsjælland til Århus via Samsø. Blandt andet er både Røsnæs og Asnæs i spil i den første undersøgelse.

Nu har Cowi vundet opgaver i næste analysefase, hvor antallet af mulige korridorer gerne skal indsnævres. For Vejdirektoratet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, skal Cowi både i forhold til teknik og miljø vurdere de mulige korridorer for vej- og jernbaneanlæg i Jylland og på Sjælland. Og for Sund & Bælt skal undersøges de tekniske løsninger imellem Sjællands og Jyllands kyster, inklusive korridorer via Sjællands Odde.

En bro, tunnel eller begge dele

Cowi skal også være med til at afdække de bedst egnede korridorer og tekniske løsninger over Kattegat fra Sjælland til Jylland

”Vi skal arbejde med optimering og blandt andet se på, om en bro, en tunnel eller en kombination heraf er den bedste løsning. Og vi skal vurdere, hvilken betydning de geotekniske forhold har for de anlægstekniske og konstruktive løsninger, samt hvordan en fast Kattegatforbindelse kan påvirke sejladsen i området. Alt sammen til brug for en samlet afvejning af fordele og ulemper ved de mulige korridorer,” siger Peter Reinholdt fra den rådgivende ingeniørvirksomhed Cowi.



Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 





0