AnnonceLuk annonce
Motorvej: Gravemaskinerne starter i 2023

13-03-2019

Af Jens Nielsen

Regeringen og Dansk Folkeparti har netop offentliggjort deres infrastrukturplan og her er der godt nyt for Kalundborgmotorvejen.

Arbejdet på Kalundborgmotorvejen har været i gang i en årrække, og der er nu sat start år på den tredje og sidste del af byggeriet af motorvejen, fra Regstrup og helt til Kalundborg.

Efter Regeringens netop offentliggjorte infrastrukturplan begynder gravemaskinerne fra 2023.

I Regeringens investeringsplan 2030, står der:

Kalundborgmotorvejens 3. etape
På den nuværende Skovvejen (Rute 23) fra Regstrup til Kalundborg har der været en støt stigende pendlertrafik gennem de sidste 10 år. Samtidig medfører erhvervsområderne i Kalundborg en del lastbiltrafik på strækningen. Første etape af Kalundborgmotorvejen åbnede i 2013, mens anden etape i øjeblikket anlægges og forventes åbnet senere i 2019.
Der er i 2012 gennemført en VVM-undersøgelse af projektet, som opdateres med Investeringsplan 2030.
Aftaleparterne er enige om at afsætte 1.821 mio.kr. (2019-pl) til udbygning af den eksisterende vej til motorvej fra Regstrup til Svebølle og anlæg af ny motorvej mellem Svebølle og Kalundborg. Projektet igangsættes i 2023.

Der arbejdes i øjeblikket på at færdiggøre den sidste del af den anden etape af motorvejen syd om Regstrup. Her blev pengene bevilget i 2017, og arbejdet skal være færdigt i efteråret 2019.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0