AnnonceLuk annonce
Møde med borgmester om Skolen På Herredsåsen

03-10-2019

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

TV-Kalundborg skrev i sidste uge, at flere politikere er bekymrede for Skolen På Herredsåsen grundet faldende elevtal, mange opsigelser fra lærere på skolen, ligesom rigtig mange forældre til tidligere elever såvel som forældre med børn på skolen er bekymrede for udviklingen. Efterfølgende har TV-Kalundborg haft møde med borgmester, Martin Damm, og direktør ved Kalundborg Kommune, Michael Gravesen, om de forskellige tal samt en generel snak om skolen.

TV-Kalundborg har en liste med 60 ansatte, der alle har sagt deres job op på Skolen På Herredsåsen (SPH) fra juni 2015, hvor der kom ny ledelse på skolen, og frem til 1. oktober 2019. Listen er sammensat af tre forskellige grupper af lærere, der alle har lavet optegnelser over opsigelser på skolen gennem årene samt, hvor den pågældende person er ansat i dag. Ligeledes har TV-Kalundborg en liste fra fjerde kilde, der matcher de andre tre lister. TV-Kalundborg har ikke naturlig afgang (pension) og afskedigelser med på listen, ligesom der ikke er nogle vikariater eller 4G’ere med på listen, altså udelukkende lærere og (ressource)pædagoger (5 stk.), der alle har sagt op i den omtalte periode.

Kalundborg Kommune har derimod en liste med 30-35 lærere, der har sagt op på SPH i samme periode, hvor pension og afskedigelser ligeledes er filtreret fra. Dvs. der er en forskel på 25-30 ansatte. Det blev imidlertid afklaret, at Kalundborg Kommune, på deres liste, udelukkende kigger på antal mennesker, der er ansat i en egentlig lærerstilling i samme periode, hvor TV-Kalundborg har medtaget ressourcepædagoger/pædagoger, der netop indgår i teams sammen med lærere, og ligeledes er med i undervisningen – og naturligvis har alle samme ledelse. Det forklarer dog kun fem personer, og der er altså stadig en forskel på de to lister på 20-25 personer. Grundet persondataloven må hverken TV-Kalundborg eller kommunen dog vise lister med personnavne på, og det er derfor svært at sammenholde dokumentation. 

Forklaring på faldende elevtal

Mht. elevtallet skrev TV-Kalundborg, at SPH husede omkring 900 elever i 2015, og i dag har 633 tilbage (i skrivende stund er der, ifølge SPH hjemmeside, nu 627). I artiklen fremgår det endvidere, at 10. klassecentret (KTC) ikke længere er en del af SPH, og det ligger derfor implicit, at det antal 10. klasseelever, der har forladt skolen i 2019 (knap 60 elever), selvfølgelig er naturlig afgang. Ligeledes har der tidligere været nogle modtage- og kulturklasser på SPH, der nu ikke eksisterer længere, og der bliver derfor ikke tilført flere elever til disse klasser, dog kom flere af de pågældende elever ud i stamklasserne efterfølgende. 

På mødet forklarer borgmester Martin Damm ydermere det faldende elevantal med bl.a. små årgange, at Raklev Skole, der er fødeskole til SPH, også har haft et drastisk fald i elevantallet ligesom, at Røsnæs Skole ikke længere er fødeskole til SPH, efter den i 2018 blev lavet til friskole. Man kan dog diskutere, hvorvidt det skal trækkes fra i det faldende elevtal på SPH, at Røsnæs Skole er blevet til Røsnæs Friskole, og at nogle forældre vælger den frem for SPH, der dermed yderligere mister elever ligesom, at den naturlige tilgang af elever fra Røsnæs Skole efter 6. klasse ikke længere er aktuel, da Røsnæs Friskole har op til 9. klassetrin. Ligeså mht. Raklev Skole, der har færre elever end tidligere, og dermed også leverer færre elever til SPH, men igen kan man diskutere, hvorfor Raklev Skole har færre elever end tidligere, da denne skole er satellitskole til SPH, og der i den forbindelse har været en del uoverenstemmelser mellem skolebestyrelse på Raklev Skole og kommune om netop SPH. Men uanset, hvordan man vælger at anskue tallene, er der stadig en stor del elever, der har forladt SPH, primært de sidste to år.

Væk fra lagkager og statistikker

Mange forældre, tidligere forældre til elever på skolen samt tidligere lærere på SPH giver tydeligt udtryk for, at de gerne så, at samtalen bevægede sig væk fra lagkager, statistikker og sammenligninger med andre skoler, og at man i stedet ser på helheden – altså hvorfor lærere og elever forsvinder, snakker med de pågældende, og finder ud af, hvad der kan gøres ved problemerne, hvilket også fremgår tydeligt i debatten på Sociale Medier (bl.a. FB-tråde til diverse artikler om SPH på TV-Kalundborg, hvor rigtig mange borgere skriver), og ligeledes i de mange henvendelser omkring skolen, som TV-Kalundborg har fået.

Netop på spørgsmålet om, hvorvidt man har talt med de tidligere lærere på skolen om, hvorfor de er rejst, ligeså de forældre, der har valgt at tage deres børn ud af SPH, såvel som dem, der står tilbage med en bekymring for fremtiden, svarer direktør ved Kalundborg Kommune, Michael Gravesen:

”Der er forældremøder på alle årgange, hvor både afdelingsledelse og lærere deltager samt et medlem af skolebestyrelsen i den første fælles del. Der er holdt forældremøder på alle årgange her i opstarten af skoleåret – august/september. Her er der mulighed for, at forældre kan give udtryk for  - og få svar på - både bekymringer, succeser, praktiske spørgsmål og så videre. Både om skolen og den enkelte klasse. Derudover vil ledelsen på skolen ved Herredsåsen helt aktuelt også sende en invitation til alle forældre med mulighed for et en-til-en kaffemøde, hvor man eventuelt kan komme med kritik, ønsker eller ros til skolen og ledelsen. Alle medarbejdere som opsiger deres faste stilling har mulighed for at snakke med ledelsen om baggrunden for, at pågældende har valgt andre veje. Det er mit indtryk, at stort set alle fortæller nærmeste leder (red. afdelingsleder) om årsagen til fraflytning. Er det en opsigelse, der forklares med kritik af kolleger, arbejdsmiljøet, pædagogisk retning eller en leder på skolen, så er det mit indtryk, at skolelederen inviterer ind til en samtale. Det er oplevelsen, at de fleste tager imod muligheden for en nærmere samtale med skolelederen. Endelig følger vi selvfølgelig SPH, ligesom vi følger alle andre skoler i kommunen.”

SPH har netop igangsat en-til-en kaffemøderne, hvor man kan komme med kritik, ønsker eller ros til skolen og ledelsen.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0