AnnonceLuk annonce
Misbrug og Socialpsykiatri.

09-04-2018

Læserbrev:

Misbrug og Socialpsykiatri

Laila Madsen har blandet sig i debatten i Nordvestnyt den 7. april om fyringerne af 19 ansatte i Misbrug og Socialpsykiatri. Jeg har stor respekt for Laila og kender hende som et seriøst menneske. Jeg synes dog hendes indlæg er blevet lidt forenklet og vil prøve at nuancere debatten. 

Kommunalbestyrelsen sørger for sammen med administrationen at udarbejde et budget for de lidt mere end 3 mia. kr. vi har i omsætning i kommunen. Budgettet er en skønsmæssig ramme. Hvis en afdeling bruger mere end der er budgetteret behøver det ikke være afdelingens fejl, det kan også være budgettet der ikke har taget højde for forøgede udgifter.

Misbrug og Socialpsykiatri gik fra et rammebudget til en såkaldt Bestiller Udfører Model (BUM) i 2016. En vanskelig opgave, som har givet udfordringer for området. Det arbejde der udføres i Misbrug og Socialpsykiatri er også et meget komplekst arbejde, som ikke kan sammenlignes med andre områder i kommunen. Det er nogle af vores mest sårbare borgere, som ikke kan puttes i kasser eller regneark, og som stiller store krav til medarbejderne.

Nu da administrationen har fyret 20 % af de ansatte vil der være en del ekspertise der forsvinder, som ikke umiddelbart kan erstattes af andre medarbejdere. Jeg tillader mig i den forbindelse, at oplyse, at der siden 2012 er fem arbejdere på bosteder og forsorgshjem der er blevet dræbt, mens de passede deres arbejde. Jeg synes også det er vigtigt at der er forhold i kommunen som giver øgede udfordringer. Bl.a. de lange afstande i kommunen. Det vanskelige i den forbindelse, er at opretholde en behandlerkontakt, og den megen tid der bruges på opsøgende arbejde i forbindelse med kontakter i hjemmene.

Sygehuspsykiatrien er generelt under pres. De patienter der udskrives er mere ressourcekrævende, især pga. af afkortede indlæggelser. I Kalundborg kommune har vi ingen psykiatrisk sygehusafdeling. Vi må forlade os på nabokommuner, bl. a. Slagelse, som også er under stort pres.

Afslutningsvis synes jeg Socialudvalget har truffet en fornuftig beslutning da de har besluttet at indstille til Økonomiudvalget, at Misbrug og Socialpsykiatris merforbrug i 2017 på ca. 8,2 mio. kr. skal nulstilles. Nu handler det efterfølgende om at rette op på de skader som fyringerne sandsynligvis vil medføre overfor borgerne.

Med venlig hilsen

Niels Erik Danielsen
KommunalbestyrelsesmedlemFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0