AnnonceLuk annonce
Unge i Nordvestsjælland tager flere hårde stoffer

16-01-2017

Modelfoto

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Center for Misbrug i Kalundborg har været med til at lave Ungeprofilundersøgelsen, der bl.a. ser på unges forbrug af stoffer. Derudover har de et godt samarbejde med de forskellige uddannelsesinstitutioner i kommunen, hvilket er med til at give dem en god indikation på, hvor stort problemet er blandt de unge.

Hvis man har et alkohol- eller stofmisbrug er Center for Misbrug i Kalundborg stedet, hvor man bl.a. kan henvende sig – det gælder også de helt unge. Centret samarbejder med alle uddannelsesinstitutionerne i området, og har derfor også en god føling med, hvor mange unge i kommunen, der har brug for hjælp i forbindelse med deres misbrug.

Ifølge Ungeprofilundersøgelsen fra 2015 er der ikke den helt store forskel på Kalundborgs unge sammenlignet med Odsherred og Holbæk. De unge i Nordvestsjælland følger på hashområdet ligeledes de nationale tendenser. Men der er sket en stigning i antallet af unge, der har prøvet hash mere end 20 gange, og flere forsøger sig også med hårde stoffer mere end 5 gange. 20 % af de unge på ungdomsuddannelserne i Kalundborg har prøvet 'hårde stoffer', og tallet er steget siden sidste undersøgelse (fra 16 %).

”Vi ved ikke, hvad dette skyldes, eftersom Ungeprofilundersøgelsen er en kvantitativ undersøgelse, der ikke suppleres med nogen kvalitative undersøgelser," siger udviklingskonsulent på Center for Misbrug, Mette Gammelgaard.

Ifølge Ungeprofilen 2015 ligger tallet stabilt på omkring 40 % af ungegruppen, der har prøvet hash. Ved de unges forbrug af hårdere stoffer er andelen steget fra 2013 til 2015 i såvel Odsherred, Holbæk og Kalundborg, tallet ligger i 2015 på 18 % af de unge, der har prøvet hårde stoffer, hvilket er noget højere end det nationale niveau. Dog skal det noteres, at undersøgelsen er et par år gammel, og at man pt. er ved at lave en ny undersøgelse. Hash er det mest udbredte illegale rusmiddel (41 %), mens amfetamin (10 %), kokain (10 %), MDMA (8 %), beroligende piller som benzodiazepiner, stesolid og sovemidler (7 %) og ecstasy (7 %) er de mest almindelige hårde stoffer.

”Som vi fortæller de unge på ungdomsuddannelserne, så er det ca. 60 %, der ikke har prøvet hash. Et højt tal som indikerer, at langt de fleste unge lader stoffet ligge. Vi fortæller det for at undgå de flertalsmisforståelser, som ofte florerer blandt de unge: At deres kammerater har prøvet meget mere end dem selv! Nej, de har ej, så man behøver ikke 'leve op' til noget. De fleste har hash som hovedstof, men vi oplever flere unge, der tager kokain, MDMA, ketamin. Det er meget individuelt: Nogle gange erstatter det hashen - andre gange tager de både og. Flere kontakter os med et eksperimenterende forbrug, og der kommer ad denne vej fokus på, at det ikke udvikler sig til en afhængighed,” siger Mette Gammelgaard, der fortæller, at de fleste, der er indskrevet hos Center for Misbrug i Kalundborg er i alderen 19 til 23 år.

Opmærksom på den helt unge

Center for Misbrug i Kalundborg er særligt opmærksomme på unge fra 15-18 år med et behandlingskrævende stofmisbrug, hvor der er udarbejdet en børnefaglig undersøgelse.

”Vi snakker her om en §50, og hvor resultatet af undersøgelsen peger på en ambulant foranstaltning i forhold til den unges stofmisbrug. Desuden har vi ekstra fokus på dobbeltbelastninger hos de unge. Generelt håber vi selvfølgelig på, at oplysning om Ungeindsatsen i Kalundborg Kommune kan gøre, at de unge vælger at kontakte os så tidligt som muligt og tage eventuelle problemer i opløbet,” siger Mette Gammelgaard.

Hun fortæller endvidere, at det er svært at sige, at bestemte grupper er udsatte i forhold til at udvikle et misbrug. Men man siger generelt, at der kan være nogle risikofaktorer, som alt andet lige kan gøre, at den unge er mere sårbar ift. udvikling af rusmiddelproblematikker. Til gengæld taler man også om nogle beskyttende faktorer.

”Mistrivsel og psykiske problematikker som f.eks. ensomhed, angst og depression hænger ofte sammen med problematisk forbrug eller misbrug, men også sådan noget som tidlig rusmiddelforbrug (herunder alkoholdebut - det handler om risikoadfærd), omsorgssvigt, problemer i skolen osv. Det er vigtigt, at alle er opmærksomme på sådanne forhold. De unge, der trives allerdårligst, er også dem, der eksempelvis drikker mest,” siger hun.

Flere muligheder

Udover Center for Misbrug, er der også TOF i Jobcentret, hvor en ungerådgiver fra Center for misbrug er ansat til at tage samtaler med unge om deres ambivalens i forbindelse med et aktuelt rusmiddelforbrug. Formålet er at fastholde unge med et problematisk forbrug af rusmidler i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet ved hjælp af tidlig opsporing, coaching og rådgivning.

”Derudover har Center for misbrug har flere forebyggende indsatser, og vi sidder med i Forebyggelsesforum Børn og Unge, som er et tværkommunalt forum med deltagelse af Børn&Familie, Sundhedsstaben, Sundhedstjenesten, SSP og skoleområdet,” fortæller Mette Gammelgaard.

Et ungt menneske beder om hjælp

Når et ungt menneske beder om hjælp hos Center for Misbrug i Kalundborg, begynder den unge med et samtaleforløb indeholdende motiverende samtaler og afklaring/udredning, hvor der tages udgangspunkt i den unges behov og ønsker.

”Nøgleord er tillid, god relation og samtaler i øjenhøjde. Da indsatsen er helhedsorienteret med udgangspunkt i de unge, samarbejder vi i forløbet med de mennesker og instanser, som er i den enkelte unges liv: Forældre, familie, pårørende, skolen, uddannelsesstedet, jobcentret, Børn & familieafdelingen m.fl. Ved behov for decideret behandlingsforløb, bliver den unge visiteret til dette. Det skal være et ønske fra den unge selv. Men vi ved, at der er stor evidens for den familieorienterede behandling, og der er også bud efter den i Kalundborg til gavn for familierne og de unge selv,” slutter Mette Gammelgaard.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0