Mindre bysamfund får millioner i ryggen

Flere spændende projekter i Kalundborg Kommune har tidligere fået støtte fra Nordea-fonden, bl.a. har Havnsø. Arkivfoto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Nordea-fonden vil hjælpe ildsjælene i de små bysamfund i gang efter coronapandemien med 50 mio. kroner til fælles aktiviteter. Især initiativer i det fri og som understøtter bæredygtig udvikling, har gode chancer for støtte. Tidligere er der givet tilskud til flere spændende projekter i Kalundborg Kommune.

Der er masser af initiativ og virketrang ude i de 1.300 små og mindre bysamfund på mellem 200 og 5.000 indbyggere. Den efterspørgsel oplever Nordea-fonden, og det er baggrunden for, at fonden har besluttet at sætte 50 mio. kroner af til at styrke det lokale fællesskab og sammenhængskraften i småbyer over hele landet.

Puljen er en genstart af efterårets Her bor vi-pulje, som mere end hver tredje af småbyerne endte med at søge.

Fokus på bæredygtighed
Fonden har særligt fokus på at få flere folk ud i det fri og på at skabe gode rammer og aktiviteter for småbørnsfamilier. Med den nye pulje føjes endnu et kriterie til, idet især grønne, bæredygtige og/eller klimaforbedrende aktiviteter i lokalsamfundet, vil blive prioriteret. Det kunne eksempelvis være deleordning, genbrug og klimavenlighed.

I alt 139 af de ansøgte 571 projekter endte med at få støtte i efteråret.

Tidligere har flere spændende projekter i Kalundborg Kommune fået tilskud fra Nordea-fonden, der drejer sig fx om

Gørlev og omegns Lokalråd, som har fået 902.719,00 kr. til skabelse af en park, som skal danne rammerne for leg, natur og historie.

Rørby idrætspark Rørby-Værslev Idrætsforening har fået 980.893,00 kr. til etablering af en idræts-/aktivitetspark for alle borgere i Rørby - herunder en multibane, udendørs fitnessudstyr, en stenspiral, en petanquebane og en overdækket terrasse, der skal fungere som byens samlingssted.

Og endelig er der giver 277.916,00 kr. til Havnsø til etablering af et fitnessareal og en petanquebane til fremme af fællesskab, bevægelse og sundhed.

"Et uformelt centralt mødested er guld værd" siger Søren Møberg-Poulsen, der på vegne af Havnsø Havnebad har fået støtte til petanque-baner og udendørs fitness-redskaber. Begge dele er allerede taget i brug.

 For tre år siden flyttede Søren Møberg-Poulsen til Havnsø.

"Dengang var man henvist til at køre mindst 20 km for at komme på en legeplads med børnene.”
Siden har Havnsø fået først bl.a. legeplads og andre centrale aktiviteter, som indbyder til fællesskab, bl.a. med Sørens mellemkomst.

Fakta om Hér bor vi-puljen
•    Puljen kan søges fra 6. maj 2021
•    Ansøgningsfrist er 23. september 2021
•    Puljen er på 50 mio. kroner. Der kan søges fra 100.000 kroner til 1 million kroner per projekt
•    Bysamfund på mellem 200 og 5.000 indbyggere kan søge
•    Hovedstadsområdet eller andre storbyområder kan ikke modtage støtte.
•    Sidste år fik 139 projekter støtte for alt 67,9 mio. kr. fra Nordea-fondens Her bor vi-pulje
•    Læs mere på www.nordea-fonden.dk, hvor man også kan få online vurdering af projektidéen
•    Alle ansøgere får svar medio december

Om Nordea-fonden
Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål. Hvert år uddeler fonden ca. 400 mio. kr. til projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Se mere på nordea-fonden.dk

Del