AnnonceLuk annonce
Ny vej: Stor bekymring for processen

27-01-2019

Arkivfoto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Der har i den senere tid været en hel del skriverier i lokalmedierne om vejen over Herredsåsen til Hestehavebakken/Raklev i forbindelse med, at man gerne vil have linjeføringen ændret. Det har kommunen imidlertid sagt ikke kan lade sig gøre, men flere undrer sig over, hvorfor det ikke kan lade sig gøre, ligesom de under sig over hele processen.

Der er ekstraordinær møde i Teknik- og Miljøudvalget i morgen, mandag den 28.1., hvor man udelukkende skal diskutere og beslutte vedr. den kommende vej. Onsdag den. 30. 1. er der økonomiudvalgsmøde om eftermiddagen, og kommunalbestyrelsesmøde om aftenen, hvor vejen også er på dagsordenen. Selve linjeføringen af vejen fra Herredsåsen til Hestehavebakken/Raklev har dog ikke på noget tidspunkt været diskuteret i Teknik- og Miljøudvalget, hvilket undrer både Gunver Jensen (S) og Niels Erik Danielsen (Enh.) meget.

”Det er en meget markant sag, og vi har faktisk ikke haft linjeføringen op i udvalget, hvilket er meget tankevækkende,” siger Niels Erik Danielsen, der netop sidder i Teknik- og Miljøudvalget.

Gunver Jensen og Niels Erik Danielsen har udarbejdet et skriv, hvori der står:

”I efteråret 2016 vedtog en enig kommunalbestyrelse i Kalundborg en økonomisk budgetramme for anlæggelse af en vej fra Herredsåsen til Raklev. I løbet af de 2½ år, der er gået har der været en til tider tumultagtig proces, som ikke har været til nogens fordel. Der kan være mange detaljer, der ikke kan tages højde for i en budgetaftale, når noget skal gennemføres år efter vedtagelsen af budgettet. Bl.a. derfor er det vigtigt, at det fagudvalg, der skal gennemføre beslutningen, har mulighed for i selvstændighed at finde den bedste løsning. I det hele taget har det været svært for Teknik- og Miljøudvalget, at manøvrere i processen med udarbejdelse af placeringen af vejen. Borgmester Martin Damm har været særdeles aktiv bl.a. med at føre en dialog med borgerne, hvilket han naturligvis har ret til. Men dette har også skubbet Teknik- og Miljøudvalget i baggrunden, og det er dette udvalg, der i sidste ende skal træffe de vanskelige valg. Den såkaldte hemmelige aftale er udarbejdet sammen med administrationen, men uden om Teknik- og Miljøudvalget. Vi vil opfordre til, at der nu lyttes til borgernes opfattelse, hvilket er muligt ved mødet på mandag i Raklev Menighedshus kl. 16.30. Og vi vil opfordre til, at Teknik- og Miljøudvalget får mulighed for at finde en løsning, der tilfredsstiller borgerne i området.”

Stor bekymring for processen

Også arbejdsgruppen for flytning af linjeføringen på Ny vej over Herredsåsen til Raklev er meget bekymrede over processen.

”På dagsorden for Teknik- og Miljøudvalgets møde mandag d. 28. januar 2019 er pkt. 4 ”Beslutning om ekspropriation i forbindelse med arealerhvervelse ved vejen på Herredsåsen”. Her nævnes ikke specifikt hvilke arealer, der skal eksproprieres. Der står :”Omfanget af behovet for at erhverve areal vil blive nærmere opgjort, når de enkelte delprojekter er blevet detailprojekteret. Med dette forslag står borgerne i området stadig i fuldstændig uvidenhed om, om de skal afgive arealer, og hvor meget der skal afgives,” udtaler Anne Overgaard på vegne af hele arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppen giver eksempler på flere borgere, der netop står med stor uvished omkring deres ejendom pga. linjeføringen af den nye vej.

”Ulla og Arne Pedersen fandt kun ud af, at kommunen overvejede at inddrage deres jord, fordi der i april 2018 stod en landmåler i deres have, i færd med at måle op til ekspropriation. De ejer både Hestehavebakken 96, som de ønsker at sælge, men nu i 10 måneder ikke har kunnet angive arealet på og Hestehavebakken 125, hvor de har bolig, som også har været udset til ekspropriation, pga. ”cykellomme” i deres indkørsel. Sognepræst Helle Brinks have skulle for anden gang amputeres, nu så meget at der kun ville være ca. 1,5 fra terrasse til vej. Med dette tiltag er det nu hele Hestehavebakken, nord, der ikke aner, om det er i målgruppen for ekspropriation, for hvem ved om ”tracéet” er bredt nok ud for dem.”

Arbejdsgruppen slutter af med at pointere, at de også er meget usikre på, om det vil kunne dæmme op for trafikmængden, da selve beslutningen om vejen er baseret på en 14 år gammel vedtagelse, og trafikmønstrene har ændret sig meget siden 2005.

”Vi er desuden nervøse for, om der er brugt den fornødne tid, og det rigtige grundlag på valget af trafiksikkerhedsløsninger for området,” siger Anne Overgaard på vegne af arbejdsgruppen, og understreger samtidig, at arbejdsgruppen på intet tidspunkt har været tilfreds med den tillægsaftale, der er lavet for nylig, da linjeføringen ikke er ændret.

Orienteringsmøde mandag - alle er velkomne

Der er orienteringsmøde i Raklev Sognehus i morgen, mandag den 28. januar kl. 16.30, om den nye vej over Herredsåsen til Raklev. En tillægsaftale giver nu flere penge til at øge trafiksikkerheden på den nye vej, men linjeføringen er uændret, og det er borgerne, og flere politikere, ikke tilfredse med.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0