AnnonceLuk annonce
Midt i en inklusionstid.

13-11-2017

Læserbrev:

Midt i en inklusionstid

Forældre har prøvet, at råbe Kalundborg kommune op, fordi vores børn ikke passer ind folkeskolen. Det er desværre ikke lykkedes på en konstruktiv måde.

Forvaltningen oprettede et forældrepanel, men her må konstateres, at der ikke ønskes dialog med os, som gerne vil samarbejde konstruktivt.

Forældrepanelet har afholdt 2 møder, hvor kun 4-5 af 15 inviterede forældre har deltaget, forældrene er eftersigende udvalgt tilfældigt, men metoden er tvetydig.

Der skal flere ressourcer til inklusionsindsatsen og ikke automatisk fokuseres på, at 96% af alle børn skal gå i folkeskolen - det individuelle barn bør være i fokus.

Der er desværre en del forældre, der har betalt prisen når borgmesteren siger, at kommunes økonomi er fantastisk, og fagcenterchefen udtaler, at man i Kalundborg har nedbragt antallet af specialpladser fra 520 til 313. 200 børn er forsvundet fra statistikken. Det er IKKE et udtryk for, børnene ikke er derude, det er de og de er klemte.

Antallet af “usynlige” børn vil formentlig stige, så længe personalet ikke føler sig klædt på til opgaven, grundet for få specialiserede med kompetencer og indsigt blandt personalet.

En visitationsproces, hvor der vurderes uden at møde familien og dens synspunkter, der vurderes på  fagpersoners subjektive udtalelser, man tilsidesætter lægelige anbefalinger og familierne får sjældent mulighed for partshøring. Familierne ekskluderes i samarbejdet med visitationen. Forældre negligeres og får ofte skyld for problemerne - i stedet burde vores enestående viden om vores børn være væsentlig. Kalundborg ligger blandt top 5 i højst antal indsendte klagesager til Klagenævnet for specialundervisning på landsplan.

Lad os stemme for et paradigmeskifte, lad det være en selvfølge at de kommende politikere vil ønske dialogen. Lad os stille krav om, at den nye kommunalbestyrelse vil gå forrest i tænkningen omkring retfærdige, veltilpassede vilkår for vore børn og familier.

Anne-Mette Jeppesen

JorløseByvej 27

4470 Svebølle

Frivillig Bedre PsykiatriFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0