AnnonceLuk annonce
135 tons affald smidt i vejkanten

26-03-2021

Med en simpel ’tak’ forsøger Vejdirektoratet, at få bilisterne til at tænke over deres adfærd. Foto: Vejdirektoratet.

kontakt@tv-kalundborg.dk

Alt for meget affald ender i vejkanterne rundt om i Danmark, og langs de store veje på Sjælland bliver mængden af opsamlet affald målt i tons – mange tons. Faktisk er over 100 tons affald blevet efterladt langs de store sjællandske veje i 2020. Med en simpel ’tak’ forsøger Vejdirektoratet, at få bilisterne til at tænke over deres adfærd.

Vejdirektoratet er ansvarlige for at drive og vedligeholde de danske statsveje og rastepladser, så trafikanterne kan komme nemt og sikkert frem. En del af arbejdet er at sikre, at der ikke ligger for meget affald og flyder i grøftekanter og vejrabatter. En opgave som vejer tungt på Sjælland. Ja, helt præcis vejer den 135 tons – for så omfattende er den mængde affald, der blev opsamlet uden for skraldespandene i 2020.

”Der bliver årligt samlet mere end 100 tons affald langs de store veje på Sjælland, og det kan vi gøre bedre. Jeg er overbevist om, at Vejdirektoratets kampagne har været med til at gøre bilister bevidste om, at cigaretskod, madpapir og kaffekopper altså ikke forsvinder af sig selv, når det ryger ud af sideruden. Det er derimod Vejdirektoratets vejmænd, der sørger for, at vejkanten ikke er fyldt med skrald til skade for natur og dyr. Jeg håber, vi fremover vil opleve, at mere affald ender i skraldespanden og ikke i naturen,” siger transportminister Benny Engelbrecht.

Ifølge entrepriseleder Christian Gottschalck Jacobsen fra Arkil, som varetager affaldsopsamlingen i Region Sjælland, er mængden af affald vokset under coronapandemien.

”Vi har oplevet en stor stigning i mængden af affald under corona. Mange kører tur med ungerne og køber lidt mad undervejs, og en del af madpapiret ryger ud ad vinduet og ligger derefter langs vejene, hvor vi særligt finder det efter en rasteplads. Også på rastepladserne er der visse steder så meget affald, at vi må forbi to gange dagligt, hvor det tidligere var nok med én runde,” siger Christian Gottschalck Jacobsen.

Affald smidt langs vejene er til stor belastning for miljø, dyr- og planteliv. For eksempel er cigaretskod den type affald, der smides allermest af, og ét cigaretskod er op til fem år om at blive nedbrudt i naturen.

Tak for ingenting … i vejkanten

Det er dog ikke kun på Sjælland, at bilisterne har for vane at rulle bilvinduet ned og dumpe deres affald i vejkanten. Hvert år opsamler Vejdirektoratet omkring 700 tons affald langs de danske statsveje og rastepladser. En opgave der årligt koster samfundet mere end 11 millioner kroner.

”Mængden af affald, vi opsamler, har ligget på nogenlunde samme niveau de seneste fem år, og det står særligt slemt til i nærheden af de større byer, hvor trafikintensiteten er højere. Det koster mange penge i renhold – penge der kunne bruges på noget andet, hvis vi alle blev lidt bedre til at rydde op efter os selv,” siger Michael Ebbesen, som er områdechef for drift og vedligeholdelse i Vejdirektoratet.

For at komme problemet til livs har Vejdirektoratet siden januar kørt en kampagne under sloganet ’Tak for ingenting … i vejkanten’. En kampagne der skal få danskerne til at tænke over deres adfærd.

”Kampagnen rummer et vigtigt budskab, som vi helt sikkert kommer til at gentage i de kommende år. For vi skal have nedbragt affaldet i vejkanterne, både for trafikanternes, samfundets og miljøets skyld,” siger Michael Ebbesen.

Trafikanterne kan blandt andet møde kampagnen på skilte langs tilkørselsramper til motorvejen, på plakater på landets rastepladser, i radioen samt online i form af bannerannoncer og på de sociale medier.

Fakta om affald langs statsvejene

  • Hvert år opsamles omkring 700 tons affald langs de danske statsveje og rastepladser
  • Vejdirektoratet bruger årligt mere end 11 millioner kroner på opsamling af affald
  • Cigaretskod er den type affald, der smides allermest af. Ét cigaretskod er op til fem år om at nedbryde
  • Andre typer af affald, der typisk bliver fundet i vejkanten, er take-away emballage, øl- og sodavandsdåser og plastikposer.
  • Flere end 90 procent af danskerne mener, at det er meget forkert at smide affald i naturen.
  • Alligevel svarer 11 procent, at de har smidt affald på gaden, i naturen eller vejkanten.

Læs evt. mere om kampagnens budskaber samt gode råd og fakta om affald på Vejdirektoratets Facebook og Twitter samt på www.vejdirektoratet.dk/takforingenting.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0